Nytt prosjektland, nytt styre og nytt kampanjetema!

SAIHs Årsmøte 2012 har vedtatt at Colombia blir nytt prosjektland, tilgang til kunnskap blir politisk tema 2013, og nytt Styre er valgt.

Colombia!
SAIH har frem til nå hatt fem vedtatte prosjektland: Bolivia, Nicaragua, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Sist SAIH vedtok et nytt prosjektland var i 2003, da Zambia ble lagt til. SAIH har valgt å konsentrere bistandsarbeidet vårt til relativt få land og områder, for å kunne gjøre en bedre jobb og se mer resultater av arbeidet vårt. Dette er noe som Norad har gitt SAIH honnør for.

Det er altså sjelden at SAIH åpner for nye prosjektland, og historien bak SAIHs Colombia-engasjement er ganske lang. Flere lokallag har hatt et engasjement for Colombia, og SAIHs arbeid startet med en gruppe på SAIH-Blindern som jobbet med Colombia. SAIH har siden 2007 hatt kontakt og et samarbeid med den colombianske studentorganisasjonen ACEU (Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios). Samarbeidet har blant annet resultert i en rapport om menneskerettighetsbrudd mot studenter i Colombia, og en annen rapport er på trappene. SAIHs engasjement i Colombia har vært veldig rettet mot akademisk frihet og studenters rettigheter, et tema som både Landsrådet og Styret i SAIH har sagt at de synes SAIH skal prioritere høyt i bistandsarbeidet vårt.

Det har altså vært et stort engasjement for situasjonen i Colombia i flere av SAIHs lokallag de siste årene, og i 2011 vedtok Årsmøtet 2011 i Handlingsprogrammet for 2012, punkt 3.2 at «Styret skal utarbeide søknad om ny rammeavtale med NORAD fra 2013. I forbindelse med dette skal det utredes muligheter for å starte opp prosjekter i Colombia.» Forundersøkelsen ble ferdigstilt i juni, og peker på en rekke potensielle områder og partnere for et videre SAIH-engasjement.

Colombia blir nytt prosjektland for SAIH med følgende satsningsområder:

  • Akademisk frihet.
  • Rettigheter for urfolk og afroetterkommere.
  • Uformell utdanning for ungt lederskap.

 

Styret 2013

Her er SAIHs styre for 2013: Anja Bakken Riise (leder), Magnhild Bøgseth (1. nestleder), Mats Haug (2. nestleder), Nicklas Poulsen (fri plass), Jørn Wichne Pedersen (fri plass), Jo Tore Berg (fri plass), Bodil Kildal Rosseland (fri plass), Erin Nordal (NSO) med personlig vara, SteffenHandal (Utdanningsforbundet) med personlig vara, ansattrepresentant (oppnevnes av de ansatte) og Nora Paus (vara).

Politisk tema
Tilgang til kunnnskap blir det overordnede politiske tema for 2013. Et kampanjeteam vil neste år spisse tema som er tenkt vil inneholde områder som Open Acsess, lisenser og patenter på kunnskap. Det vil bli utarbeidet en landsdekkende kampanje med kampanjeuke høsten 2013.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.