Oppropet

“Vi ønsker at Utenriksdepartementet skal starte en fireårig prøveordning for studenter som har blitt utvist på grunn av sitt politiske engasjement”

Dette oppropet er satt i gang av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon (NSO), og skal overleveres til Utenriksdepartementet, høsten 2012.

Vi som skriver under oppropet anerkjenner at studenter ofte har en sentral rolle i å kjempe frem demokratiske endringer, og at de av samme grunn er sårbare i mindre demokratiske stater.

  • Vi mener at Norge bør sørge for at studenter som har blitt utvist fra sitt lærested på bakgrunn av sitt engasjement for demokrati og menneskeretter kan fullføre utdanningen sin i Norge.
  • Vi mener at dette er en god måte for Norge å:
  •  sende et signal til autoritære styresmakter om at vi ikke støtter deres undertrykking av studenter
  • vise politisk aktive studenter at de ikke må la seg tie eller skremmes fra å engasjere seg, til tross for at de blir utvist og utsatt for trusler, forfølgelse og vold
  • gi politisk aktive og samtidig sårbare studenter muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.