SAIH i OD-finalen med “Elev eller mamma?”

Operasjon Dagsverk er elevenes egen aksjon, og elevene skal velge prosjekt til OD 2013! SAIH er i siste runde med OD-søknad som skal gi indianske ungdommer i Nicaragua og Bolivia utdanning.

Hvem som vinner avgjøres gjennom en uravstemning og på Elevorganisasjonens elevtinget i Mars. SAIH, Redd Barna og Naturvernforbundet /Natur og ungdomsom deltar i finalen (Se info om de andre prosjektene).

Om SAIHs kandidat:

 “Elev eller mamma?”

Unge indianere i Bolivia og Nicaragua blir diskriminert og får dårlig eller ingen utdanning. Jenter uten utdanning har mindre mulighet til å bestemme over egen kropp og eget liv. De blir mødre tidlig, får færre valgmuligheter og blir lettere ofre for vold og narkotrafikk. Mange ungdommer dras inn i kriminelle narkogjenger fordi de ikke har andre muligheter.

Indianere i Nicaragua og Bolivia har kjempet mot diskriminering og undertrykking i hundrevis av år. De er fattigere og har dårligere helse. Uten utdanning blir veien ut av fattigdom vanskelig for både gutter og jenter.

Relevant utdanning gir ferdigheter og kunnskap som åpner veien for arbeid og videre studier. Ungdom lærer å stå opp for egne rettigheter. Slik endrer de verden!

Indianske ungdommer er lei av å bli diskriminert. De vil bli hørt, og selv bestemme over egen framtid. God utdanning er nøkkelen til å ta egne valg.

OD og SAIH skal bidra til at mange tusen indianske ungdommer får:

  • Tilgang til utdanning på eget språk
  • Opplæring i jenters rettigheter
  • Utdanning i bærekraftig skog- og jordbruk
    Opplæring i demokrati og rettigheter

Indiansk ungdom står opp for egne rettigheter. Du kan stå sammen med dem!

Les sammendraget av søknaden
og hele søknaden

(Se info om de andre prosjektene her). Kandidatene er:

Naturvernforbundet og Natur og ungdom: Våre utslipp = Klimakrise i Langtvekkistan

Verdens rike forurenser klimaet mer enn noen gang – de fattige rammes hardest. Naturkatastrofer og ekstremvær ødelegger framtida for unge i fjellene i Kirgisistan og Tadsjikistan. For oss er de langt vekk, men de slipper ikke unna våre utslipp. Med OD vil vi utdanne ungdom slik at de kan takle klimaproblemene og bestemme over sin egen framtid.

Redd Barna: Voldsfrie skoler

Frykt, vold og kriminalitet preger hverdagen til ungdom i Guatemala, Honduras og Mexico. De siste årene er over 6000 tenåringer drept i et av verdens farligste områder. OD kan gi over 15 000 ungdommer ved 70 skoler god og trygg utdanning som vil hjelpe dem til å velge bort gjenger og kriminalitet og ta gode valg for sine egne liv.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.