Studentsolidaritet over grenser

Hvert år gir studenter 7 millioner kroner til SAIH . Hva er det som gjør at studenter over hele landet tar seg tid til å dele ut flyers, arrangere seminarer, stå på stand og skrive avisinnlegg av den typen du nå leser? Lokallagsleder fra SAIH-Blindern Jørn W. Pedersen forklarer hvorfor han engasjerer seg. (Fra studentmagasinet Argument).

(image) Jørn Wichne Pedersen (f.1986) er mastergradsstudent i statsvitenskap og leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Blindern. SAIH. For mange er bokstavene vanskelige å huske. Enda verre er det med hva forkortelsen egentlig står for. Utfordringen til tross, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond har i over 50 år arbeidet med studentsolidaritet på tvers av landegrenser. Men hvorfor holder vi på?

Ytringsfrihet
Før jeg takket ja til å skrive denne baksidekronikken tok jeg en kikk i almanakken og fant ut at det lot seg gjøre. Jeg trengte ikke å bekymre meg for å bli utvist, fengslet eller torturert for mine meninger. Det var ikke en del av avveiningen. Slik er dessverre ikke virkeligheten for engasjerte studenter i land som Zimbabwe. I oktober i fjor ble Tryvinne Musokeri, generalsekretær i den zimbabwiske studentorganisasjonen ZINASU, fengslet etter å ha arrangert en demonstrasjon mot høye studieavgifter. I november skrev studentleder Believe Tevera et innlegg i avisen Newsday hvor han ba om løslatelse av Musokeri. Tre dager senere mottok Tevera et utvisningsbrev fra Midlands State University. Tevera var i gang med det fjerde og siste året for å oppnå en grad i Environmental Management. Leserinnlegget tok fra ham denne muligheten.

Utvisning som verktøy
Dessverre er ikke situasjonen i Zimbabwe unik. I rapporten «Education Under Attack» dokumenterer UNESCO overgrep mot studenter, akademikere og utdanningsinstitusjoner i over 30 land. Studenter som arbeider for demokratisk endring blir i autoritære stater oppfattet som en trussel mot det sittende regimet. Utvisning og trakassering er en effektiv måte å stoppe studentengasjement på. En av SAIHs samarbeidspartnere i Zimbabwe, The Student Solidarity Trust (SST), står bak noe av tallmaterialet i rapporten. Deres arbeid har avdekket at det i perioden 2006- 2010 var over 1000 arrestasjoner av studenter i landet. I tillegg ble 187 politisk engasjerte studenter utvist fra sine lærersteder. Foruten dokumentering av overgrep støtter SST studenter som har blitt utvist, torturert eller fengslet, med rettshjelp. Gjennom SAIH-tierne støtter norske studenter og akademikere opp om dette arbeidet.

Engasjement
 For noen måneder siden hadde jeg besøk av to hviterussiske studentaktivister i mitt hjem på Grønland. Aleś og Valdimir fortalte om en vanskelig studenthverdag hvor fri meningsytring kan ha alvorlige konsekvenser. Like før tannpussen viste en av dem en video tatt opp med mobilkamera hvor en ung mann blir grovt mishandlet av politiet. Det viste seg å være Aleś som fikk juling. Som aktiv i SAIH kommer man stadig i nærkontakt med mennesker som har opplevd undertrykkelse. Det å aktivt kunne støtte deres kamp for frihet, gir ekstra mening i hverdagen. Det å gjentatte ganger høre at vår innsats er betydningsfull, motiverer til et stadig sterkere engasjement.

Nytt ombud
Som student i Norge har man det svært godt i en global sammenheng, og enda bedre vil det bli. Fra og med mars 2013 vil studenter ved UiO kunne støtte seg til et studentombud dersom noe skulle oppleves som urettferdig. Dessverre vil lignende ordninger være som dagdrømmerier å regne i land med fravær av politisk vilje til å beskytte studenter. Det betyr imidlertid ikke at vi som norske studenter ikke kan gjøre en forskjell.

Trenger trygg havn
UNESCO har oppfordret verdenssamfunnet til å opprette ordninger hvor studenter som er utvist på grunn av politisk engasjement får fullført sine studier andre steder. SAIH arbeider derfor med at det skal opprettes en prøveordning hvor 30 studenter, som er utvist fra sitt lærested på bakgrunn av politiske eller sosiale årsaker, skal kunne fullføre utdanningen sin i Norge. Målet er at aktive studenter ikke skal skremmes fra å engasjere seg, og at de skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin og bidra til å forme et verdig liv, til nytte for seg selv og sitt samfunn. Mange synes å få gjennom en slik ordning høres for ambisiøst ut for en studentorganisasjon. Jeg vil derfor minne om at vi har fått til svært mye på hjemmebane de siste årene. Nærest i tankene ligger kampen for at høyere læresteder i Norge skulle slutte seg til Scholars at Risk-nettverket. I etterkant av SAIHs kampanje høsten 2008 har alle universitetene, og en rekke høyskoler, sluttet seg til organisasjonen. Som en konsekvens er det i år tre truede akademikere som har trygge, midlertidige arbeidsplasser ved norske universiteter.

 Politikerne lytter
 Som en del av SAIHs kampanjeutvalg har jeg de siste månedene hatt møter med blant annet lederne for AUF, Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom. Støtten til opprettelse av en ordning for utviste studenter har vært enorm. Med nærmest alle norske ungdomspartier og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i ryggen, har regjeringen tatt vårt forslag på alvor. Som et viktig skritt på veien vil statssekretærene i Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet ha et felles møte for å drøfte den foreslåtte ordningen allerede i slutten av januar.

Vårt ansvar
 Som studenter kan vi fordype oss i de emner vi finner interessante. Studiehverdagen åpner i tillegg for en unik mulighet for å utrette noe for andre. For oss er det ikke vanskelig. Det er ikke farlig. Da de to studentaktivistene fra Hviterussland jeg hadde besøk av reiste, fikk jeg en en boks hermetisk melk som takk for oppholdet. Boksen står fortsatt i kjøleskapet. I kroner og øre har den ingen verdi. Høyst sannsynlig kommer jeg aldri til å drikke den heller. Likevel tjener den som en påminnelse hver gang jeg åpner kjøleskapsdøra. En påminnelse om at jeg som student i Norge har rett til å engasjere meg. Med den retten medfølger et ansvar.

Mer om Argument her:

http://argument-tidsskrift.blogspot.no/


Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.