Norge tar globalt ansvar for forfulgte studenter

Etter oppfordring fra norske studenter og akademikere skal Utenriksdepartementet nå å gi særskilt støtte til studenter som kjemper for menneskerettigheter og demokrati. Lanseringen er resultat av Carl Ivars kampanjen i 2012.

I dag offentliggjorde utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås at regjeringen vil opprette en ny ordning der politisk forfulgte studenter skal få fullføre utdanningen sin i Norge. Ordningen, kalt Student at Risk, er initiert av Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Pressemelding fra Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO) 3. september 2013

Det er fantastisk at regjeringen har lyttet til vårt forslag. Over hele verden blir tusenvis av studenter kastet ut fra lærestedene på grunn av sitt politiske engasjement. Nå tar Norge ansvar og setter globale studentrettigheter på dagsorden, uttaler Ola Magnussen Rydje, leder av NSO og Anja Bakken Riise, leder av SAIH.

Bare i Zimbabwe var det over 1000 arrestasjoner av studenter mellom 2006-2010 og 187 studenter har blitt utvist fra lærerstedene.

Utvisning er en effektiv måte å kneble kritiske stemmer på, mange av disse blir tvunget til et liv i arbeidsløshet og fattigdom. Det er utrolig viktig at studenter ikke blir skremt fra å engasjere og organisere seg, sier Riise og Rydje.

(image) Forslaget fra regjeringen er å innføre en prøveordning for 20 studenter som har blitt utvist i hjemlandet, slik at de kan fullføre utdanningen sin i Norge.

 

Vi håper at dette bare er starten og at ordningen etter hvert blir permanent. Det virker som om det er bred politisk enighet i Norge om hvor viktig denne saken er, regjeringen og mange av opposisjonspartiene har bidratt til å løfte fram Student at Risk og det er vi veldig glade for, sier organisasjonslederne.

Kontakt:
Anja Bakken Riise, leder av SAIH, 454 38 349
Ola Magnussen Rydje, leder av NSO, 957 92 556

Foto:
Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Ola Magnussen Rydje (Foto: NSO)
Leder SAIH Anja Bakken Riise

 

 

Informasjon om «Students at Risk»

Etter oppfordring fra norske studenter og akademikere skal Utenriksdepartementet gi særskilt støtte til studenter som kjemper for menneskerettigheter og demokrati. Ordningen er et resultat av SAIH og NSOs kampanje i 2012 (saih.no/Kampanje).

Studenter som arbeider for demokratisk endring blir i autoritære stater oppfattet som en trussel. De som velger å engasjere seg fratas ofte muligheten til å fullføre egen utdanning. Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement og -organisering. Studenter som kunne blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og fattigdom.

I Zimbabwe har det mellom 2006-2010 vært over 1000 arrestasjoner av studenter og 187 studenter har blitt utvist fra sine lærersteder. I Colombia ble 14 studenter drept i perioden 2002-2006. I Hviterussland blir aktive studenter stadig puttet i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt.

Prøveordningen «Students at Risk» trinn for trinn:

 1. Etablering av prøveordning i Norge, administrering legges til Senter for internasjonalisering av Utdanning (SiU). Universiteter og høgskoler blir del av nettverket som tar imot studenter.
 2. Lokale organisasjoner fanger opp behov og nominerer student som har blitt utvist.
 3. Student søker SiU om å tas opp i ordningen
 4. SiU administrerer søknaden og videresender den til universiteter og høgskoler.
 5. Universiteter og høgskoler gir tilbud om opptak ved sin institusjon til den innstilte studenten, dersom denne oppfyller krav til studieplass.
 6. Student plasseres på relevant studiested etter å ha takket ja til tilbud om opptak.
 7. Student fullfører utdanning i Norge.
 8. Student reiser hjem.
 9. Evaluering av prøveordning. 

Hvordan vil prøveordningen nå de riktige studentene?

Prøveordningen Students at Risk gjelder studenter som utvises fra sitt lærested på grunn av sitt engasjement for menneskeretter og demokrati – f.eks. studentbevegelsen, i et politisk parti, i urfolks- eller i LHBT–organisasjoner.

Prøveordningen baseres på informasjon fra lokale samarbeidspartnere som kjenner til situasjonen for studentene. Her må ordningen benytte seg av norske utenriksstasjoner, sivilsamfunns-, menneskerettighets- og bistandsorganisasjoner sine kontaktnettverk. Politisk aktive studenter jobber gjerne gjennom eller har kontakter i sivilsamfunnsorganisasjoner, og jobber sjelden helt alene. I for eksempel Zimbabwe har Student Solidarity Trust lang erfaring i å bekrefte eller avkrefte hvorvidt studenter har blitt utvist på grunn av sin aktivisme. Gjennom sitt nettverk hører studenten om prøveordningen og snakker med lokale organisasjoner og/eller en norsk utenriksstasjon for å nomineres til prøveordningen.

Studentene som er aktuelle for ordningen kvalifiserer ikke til asyl – det vil si at de som skal inkluderes i ordningen ikke nødvendigvis er utsatt for forfølgelse og tortur, og er ikke nødvendigvis i akutt fare, men de anses av myndighetene som en såpass trussel at de knebles ved å bli fratatt studieretten.

Foreslåtte krav til studentene:

 • Studenten er utvist på grunn av sitt politiske engasjement. Der det er mulig må studenten vise til utvisningsbrev (dersom studenten har fått en annen formell begrunnelse for utvisningen, må studenten dokumentere at den egentlige begrunnelsen er deres politiske engasjement.)
 • Studenten kan dokumentere sin aktivisme gjennom avisklipp, fotografi, film, nettsaker, vitnesbyrd eller rettslig forfølgelse.
 • Studenten må vise til to nominasjonsbrev fra uavhengige kilder, for eksempel én organisasjon og én ambassade, som forklarer hvordan han/hun ble utvist på grunn av sin politiske aktivisme. Brevet må vise til hvilken aktivisme som studenten bedrev, og bør beskrive hvorvidt det har vært et langvarig engasjement.
 • Studentene må vise tilstrekkelige engelskkunnskaper til å kunne fullføre graden eller ta et fullt studium på engelsk i Norge.
 • Studenten må kvalifisere til bachelor- eller mastergrad ved et norsk universitet eller høgskole.
 • Studenten skriver under på et brev hvor hun/han lover å reise hjem etter endte studier i Norge, med mindre studenten står i direkte fare for helse og liv ved hjemreise.

Estimert kostnadsramme:

Prøveordningen «Students at Risk» er estimert å koste 23,5 millioner kroner, fordelt over 4 år. Slik kan 20 politisk utviste studenter få mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge, og skape et verdig liv for seg selv og sine samfunn.

For mer informasjon:

Leder av SAIH, Anja Bakken Riise, leder@saih.no . 454 38 349

Ola Magnussen Rydje, leder av NSO, 957 92 556

Pressekontakt for Utenriksministeren: Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen, 990 24 903

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.