Hardt ut mot privatisering av utdanning

Hardt ut mot privatisering av utdanning

En ny omfattende rapport fra blant annet Den afrikanske utviklingsbanken og UNDP anbefaler økt støtte til privatisering av utdanning i Afrika. Svært uheldig, sier SAIH-partnere.

Sammen med 59 andre organisasjoner har SAIHs partnere Zambia National Education Coalition (ZANEC) og Global Campaign for Education-nettverket i Afrika (ANCEFA) stilt seg bak et felles opprop mot et økt fokus på privatisering av utdanningssektoren i afrikanske land.

Bakteppet er den nye rapporten «MDG Report 2014: Assessing Progress in Africa Toward the Millennium Development Goals», som African Development Bank, Economic Commision for Africa (ECA), African Union Commission (AUC) og FNs utviklingsprogram (UNDP) står bak.

Rapporten har sett på fremgangen for FNs utviklingsmål i Afrika og anses som svært sentral, ettersom den vil legge premissene for debatten rundt det nye internasjonale rammeverket for FNs utviklingsmål etter 2015.

I rapporten legges det særlig vekt på privat sektors involvering i utdanning i Afrika, noe de 60 organisasjonene stiller seg sterk kritiske til.

- At så mange har stilt seg bak oppropet, illustrerer hvor viktig dette temaet er både i Afrika og over hele verden, skriver organisasjonene i sin felles pressemelding.

- Vi er svært negative til denne rapportens anbefalinger. Den ignorerer det faktum at privatisering av utdanning skaper ulikhet og segregering, som vi nå blant annet ser i Ghana, sa Limbano Nsapato i ANCEFA-nettverket.

Les hele oppropet her.

​Økte ulikheter

Den omfattende rapporten erkjenner at mange afrikanske land «fortsatt møter store forskjeller mellom de fattigste og rike». Samtidig rettferdiggjør rapporten en dreining mot økt deltagelse fra privat sektor i utdanning på grunnlag av at dette vil bidra til økt kvalitet.

SAIHs partnere og de andre organisasjonene understreker at økt privatisering av utdanning heller vil føre til økte ulikheter. Det felles oppropet fremhever at privatisering både øker ulikhet i tilgang til utdanning, gir ingen garanti for kvalitet og ser bort fra utdanning som et offentlig gode.

Organisasjonene mener konklusjonen i rapporten må trekkes tilbake, og justeres til anbefalinger som er i tråd med menneskers rett til utdanning som en grunnleggende menneskerettighet.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.