Tre urfolksledere drept i Colombia

Tre urfolksledere drept i Colombia

Tre urfolksledere i delstaten Cauca ble nylig drept av lokale medlemmer av FARC-geriljaen. I skyggen av de pågående fredsforhandlingene på Cuba lider sivilbefolkningen fortsatt av borgerkrigen som har vart i nærmere 50 år.

Vårt arbeid med å støtte opp om utdanning av urfolksungdom blir ikke mindre viktig etter dette. Snarere tvert imot, sier Håvard Hovdhaugen, daglig leder i SAIH.

Den 5. november meldte urfolksrådet CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca, en av SAIHs samarbeidspartnere, om at Manuel Antonio Tumiña Gembuel og Daniel Coicue Julicue hadde blitt skutt og drept. De to lokale vaktmennene fra urfolkslandsbyene San Fransisco og Turbio holdt på med å fjerne en stor propagandabanner som hyllet den avdøde FARC-generalen Cano, da de ble skutt.

Lokale medlemmer av FARC har tatt på seg ansvaret for de to første drapene, men ledelsen understreker at hendelsen var uheldig og at konflikten burde vært løst med dialog.

I dagene etter drapene sirkulerte et trusselbrev der flere urfolksorganisasjoner nevnes som «militære mål» fordi de samarbeider med myndighetene. FARC står som avsender av brevet, men de avviser at det er tilfellet. «Det er et falskt kommuniké», skriver talsperson for FARC i en offentlig uttalelse.

Den 7. november ble José Libardo Pacho Pete også funnet drept. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for det tredje drapet.

Voktere av territoriet

De tre drepte var urfolksvoktere som patruljerte «reservatet» Toribio som Nasafolket har formell råderett over.

«Urfolks egne voktere er årtusengamle beskytterne av territoriet og et bevis på ønske om fred fra urfolksbevegelsen. Å gå til angrep på urfolksvokterne er det samme som å ta livet av den fredelige motstanden til folkene her», skriver CRIC på sine nettsider. De utrykker sin avsky mot drapene og sterk bekymring rundt menneskerettighetssituasjonen i regionen.

CRIC flagg

CRIC er en organisasjon som består av urfolksledere fra hele Cauca, og er også knyttet til ONIC som er den største urfolksorganisasjonen på nasjonalt nivå i Colombia. De jobber for å styrke urfolks rettigheter gjennom deltagelse i egne folkevalgte institusjoner. Sentralt i deres kamp står retten til selvbestemmelse over egne naturressurser og landområder. Det innebærer også kampen mot militarisering og krigshandlinger på deres områder.

Urfolksledere i sorg

SAIH samarbeider med CRIC om et utdanningsprosjekt rettet mot urfolksungdom i Cauca. Tre ansatte fra sekretariatet i Oslo var på besøk i Popayán da drapene skjedde.

- Vi møtte urfolksledere som var i sorg over det som hadde skjedd, men samtidig fast bestemt på å fortsette kampen for selvbestemmelse og råderett over naturressursene, sier daglig leder i SAIH, Håvard Hovdhaugen.

- Vårt arbeid med å støtte opp om utdanning av urfolksungdom blir ikke mindre viktig etter dette, snarere tvert imot, sier han.

50 år med konflikt

Håvard og CRIC

Håvard Hovdhaugen, daglig leder i SAIH, møter Helmis Chate, en av lederne i CRIC, på CRICs kontor i Popayan, Cauca, Colombia.

Borgerkrigen i Colombia har vart i over 50 år, og har tatt livet av titusener og drevet millioner på flukt.

Det er i dag knyttet sterkt optimisme til at forhandlingene mellom colombianske myndigheter og FARC skal ende opp med en fredsavtale. Samtidig fortsetter det høye konfliktnivået på bakkenivå, noe som i stor grad rammer sivilbefolkningen.

Urfolk er særlig rammet, da store deler av dere deres territorier er lokalisert i områder med høyt væpnet konfliktnivå og narkotrafikk. Slik havner de i kryssilden mellom FARC, den colombianske hæren og paramilitære grupper.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.