Ungdomspartiledere krever urfolksstrategi i Oljefondet

Ungdomspartiledere krever urfolksstrategi i Oljefondet

KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre mener det er på høy tid at Norges Bank og Oljefondet får på plass en egen urfolksstrategi for å redusere sjansen for grove menneskerettighetsbrudd.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har investert 13 milliarder kroner i selskaper som i en årrekke har brutt urfolksrettigheter i Guatemala og Colombia. Dette dokumenterte SAIH i rapporten «Ta først, spørre etterpå», utgitt i høst.

- Dersom regjeringen i praksis vil sikre menneskerettigheter, bør vi ikke investere milliarder av kroner i selskaper som overser internasjonale urfolksrettigheter, sier Emil André Erstad, leder i KrFU.

Ungdomspartilederne i KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre understreker at Oljefondet har et ansvar ovenfor for marginaliserte grupper som urfolks fremtid, ikke bare norske borgeres fremtidige avkastning.

- Norske myndigheter må etterspørre større åpenhet rundt hvordan Norges Bank jobber på selskapsnivå for å unngå at Oljefondet tjener penger på brudd på etiske normer, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

Grove avsløringer

SAIHs rapport viste blant annet at

  • Oljefondet er involvert i svært omstridte gruveprosjekter i Latin-Amerika, gjennom eienandeler i Goldcorp, BHP Billiton PLC, Anglo American Ltd og Glencore Xtrata Plc.
  • Selskapene har brukt uetiske og feilaktige metoder for å oppnå samtykke for etablering og utvidelse av gruvene.
  • Dette har ført til store konflikter med lokalbefolkningen, og resultert i grove menneskerettighetsbrudd som vold, tvangsforflytning og forfølgelse.

- Her er det avslørt flere uholdbare forhold, som viser at norske myndigheter må oppdatere sine retningslinjer og rutiner. Vi har et ansvar for å sørge for at våre utenlandsinvesteringer ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, i dette tilfellet overfor urfolk. Selskaper som ikke ivaretar dette bør Norge simpelthen ikke investere penger i, sier Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

Les mer om rapportens funn.

Håper moderpartiene følger opp

Emilie Larsen Ørneseidet

- Det betyr mye at ungdomspartiene støtter kravet vårt, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

I høst stemte norske myndigheter og andre FN-land for en avtale i FN som styrker urfolksrettighetene og deres rett til fritt forhåndsinformert samtykke. Berørte grupper skal konsulteres før naturinngrep blir gjort på deres områder hvor målet er å oppnå enighet.

- For at dette skal følges opp i praksis er det helt avgjørende at også Oljefondet forbedrer sine retningslinjer, påpeker ungdomspartilederne.

SAIH har fått bred støtte fra det norske sivilsamfunnet til kravene i rapporten.

- Det betyr veldig mye for oss at flere av ungdomspartiene støtter kravet om at Norges Bank skal få på plass en egen urfolksstrategi. Nå håper vi moderpartiene følger oppfordringen fra ungdomspartilederne. I lys av menneskerettighetsmeldingen som kom fredag fra regjeringen, håper vi at Stortinget også krever at menneskerettigheter skal tas på alvor i SPU, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

Flere saker:

Studentstreikene i Colombia fortsetter

Studentstreikene i Colombia fortsetter

En massiv lærer- og studentstreik i Colombia har nå vart i én måned. Regjeringen nekter å imøtekomme krav om mer støtte til offentlige universiteter og har i stedet kommet med harde represalier.  

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.