​Ber Stortinget rydde opp

​Ber Stortinget rydde opp

SAIH mener regjeringen trosser egen politikk – ber Stortinget rydde opp.

Tirsdag 20. oktober deltok SAIH på høring i Forsvar- og Utenrikskomiteen om Statsbudsjettet. Et samlet sivilsamfunn krevde at kuttene i langsiktig bistand blir reversert, og at dagens ekstraordinære situasjon krever en ekstraordinær innsats.

«SAIH mener at regjeringen foreslår kutt som går imot regjeringens og Stortingets politiske prioriteringer.» sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH

I Stortingsmeldingen som kom i vår om menneskerettigheter, «Muligheter for Alle –menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken» fremheves betydningen av sivilsamfunnet for oppfyllelsen av menneskerettighetene, en rekke steder. Blant annet står det at

"Regjeringen fokuserer på å fremheve menneskerettighetene i multi- og bilaterale samarbeid. De diplomatiske kanaler Norge har opp mot for eksempel FN og med nasjonale myndigheter er viktige, men dette arbeid bør ikke erstatte landets eget sivile samfunn."

I årets statsbudsjett er det foreslått et kutt på 15 % til sivilsamfunn og demokratisering i utviklingsland.

Også informasjonsstøtten, som blant annet går til SAIHs politiske kampanjer og Rusty Radiator-kampanjene, er forslått kuttet fra 91 til 41 millioner kroner.

«Regjeringen foreslår å kutte i tiltak som vi mener er avgjørende for å skape en god og samstemt utviklingspolitikk. Dette innebærer kutt i tiltak som fremmer offentlig og kritisk debatt om hva utviklingspolitikk skal handle om, samt midler til forskning på utvikling og effekten av bistand.» kommenterte Nicklas Poulsen Viki.

Se Nicklas Poulsen Viki tale for komiteen, her.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.