#FeesMustFall

#FeesMustFall

Studentorganisasjoner over hele Afrika protesterer mot økte skolepenger på universiteter og høyskoler.

Zimbabwe: Blir møtt med tanks og vold
I Zimbabwe opplever studenter at skolepenger øker og øker for hvert år, professorer og ansatte blir i perioder ikke betalt, studentboliger som mangler strøm og vann og generelt dårlige forhold for studenter. På University of Zimbabwe er skolepengene nå over 1000 $ i semesteret, i et land hvor arbeidsledigheten er skyhøy, hjerneflukten er enorm og hvor stadig flere mister jobbene sine.

ZINASU, den nasjonale studentforeningen i Zimbabwe, jobber for at studenters rettigheter skal bli hørt. Gilbert Mutubuki, leder for foreningen, har flere ganger opplevd å bli møtt med vold i forbindelse med protester.

- Vi hadde en demonstrasjon på Harare Polytechnic høyskolen, hvor vi protesterte mot økningen i skolepenger. Fordi vi protesterte så ble vi arrestert i fire dager. Vi ble banket opp av politiet, som også kom inn hver halvtime for å avhøre oss. I etterkant av dette dro de også til huset hvor foreldrene mine bor, og truet dem og presset dem for å få meg til å stopp med aktivismen, forteller han.

Det er vanskelig for ZINASU å få gjennomslag for sine krav. Landets økonomi er skakkskjørt, og regimet undertrykker alle kritiske røster. President Mugabe er også rektor på alle statlige universitet, og sørger for at ledelsen på universitetet er medlemmer av regjeringspartiet og lojale til partilinja. Hans kone Grace ble i fjor innrullert på University of Zimbabwe, og fikk en doktorgrad kun 3 måneder senere. Det er fremdeles ingen som har sett oppgaven hennes. 9. mars ble en menneskerettighetsaktivist bortført etter at han skrev et brev hvor han krevde Mugabe´s avgang. På tross av det svært undertrykkende klimaet fortsetter studentbevegelsen kampen for studenters rettigheter og mot økningen av skolepenger.

Twitter-Feesmustfall.png2

Sør Afrika: Protesterer mot statuer og økte skolepengeavgifter
I Sør-Afrika var det lenge studentprotester mot en statue som fikk mest oppmerksomhet, nemlig kampanjen "Rhodes must fall". En statue høres kanskje trivielt ut, men statuen av koloniherren Cecil Rhodes, sentralt plassert på University Of Cape Town, ble et symbol på manglende transformasjon på høyere utdanningsinstitusjoner i Sør-Afrika. Selv om Apartheid er over og svarte studenter har mulighet til å ta høyere utdanning er det fremdeles slik at undervisningsmateriell og lærebøker reflekterer europeiske verdier og tradisjoner. Etter en lang kamp og mange protester ble statuen av Rhodes fjernet.

I kjølvannet av dette har studenter organisert og protestert på andre forhold som påvirker studentvelferden. I de siste årene har skolepengene økt kraftig, samtidig som professorer unner seg lønningsøkninger som ligger langt over gjennomsnittet. Økningen av skolepenger rammer svarte studenter spesielt, ettersom økonomien i Sør-Afrika fremdeles er svært ujevnt fordelt, og det store flertallet av den svarte befolkningen lever i fattigdom. Studentaktivismen har dermed gått fra statuer til protester over høye skolepenger. På sosiale medier brukes hashtaggen #Feesmustfall, som har vært kombinert med protester på flere av de store universitetene i landet.

På Wits-universitetet (regnet som det nest beste universitetet i landet, og blant de 400 beste i verden) har ledelsen bestemt at skolepengene skal øke med 10 % neste år. Dette førte til protester som så har spredt seg videre til andre universiteter i landet, og mange er opprørt over at disse økningene vil ekskludere svarte og fattige fra høyere utdanning. Den sør-afrikanske staten får også kritikk for at den kun bruker 0,6 av BNP på utdanning, langt under andre mellominntektsland som India, Russland og Argentina.

Protestene fra studentene virker svært godt koordinert, og flere av de som har tatt ledelsen er unge kvinner. Flere universiteter er nå midlertidig stengt, og flere studenter kritiserer politiet for å være brutale mot aktivistene.

Twitter feesmustfall

Uganda: Seier for studentene
I Uganda, landet som president Museveni tar i en stadig mer diktatorisk retning, har vært preget av flere studentprotester det siste året. På Makerere universitetet i Uganda, det eldste og mest prestisjetunge universitetet i landet, har det vært protester mot høye skoleavgifter. Protestene startet som en reaksjon mot at de måtte betale alle avgiftene før de i det hele tatt fikk sette seg ned på skolebenken. Studerer du medisin på Makerere må du ut med over $ 1000, i tillegg til å betale for bolig, bøker og medisinsk utstyr. Uganda skal også gå til valgurnene neste år, og Museveni strammer inn det demokratiske rommet i landet.

Likevel, studentene har vist at det er mulig å protestere og få gjennomslag, også i et land som Uganda. Studentene har nå fått utsatt fristen for å betale skolepengene, slik at ikke hele beløpet må betales ved starten av semesteret. Kampen for å redusere skolepengene fortsetter.

Lurer du på hvordan du kan engasjere deg?
Økte skolepenger betyr at dyktige studenter ikke får muligheten til å ta høyere utdanning, noe som er et problem både for de individene som blir fratatt muligheten, i tillegg til at samfunnet går glipp av viktige tanker. Når høyere utdanning blir et gode for de privilegerte blir studentmassen mer homogen, noe som er en trussel mot akademisk frihet og fri tenkning.

Du ønsker kanskje å gjøre noe for å støtte studentorganisasjonene, men vet ikke helt hva? Vis din solidaritet med studenter verden over gjennom din mobiltelefon. Bruk sosiale medier til å dele artikler om hva som skjer, slik at flere får vite om det og engasjementet øker. Det er første skritt for å få til handling. Følg #FeesMustFall på Twitter.

Informer andre studenter om SAIH-tierne og om muligheten til å bli SAIH-Støttespiller. Deres bidrag er med på å støtte studentorganisasjoner som ZINASU i Zimbabwe, som kjemper mot skyhøye og ekskluderende skolepengeavgifter.

Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.