SAIH til FNs generalforsamling i New York

SAIH til FNs generalforsamling i New York

- Ungdom utgjør en fjerdedel av verdens befolkning og derfor er det sentralt at vi blir inkludert når viktige avgjørelser skal tas, sier Inga Marie Riseth, nestleder i SAIH.

Søndag 4. oktober reiser politisk nestleder Inga Marie Nymo Riseth, til New York og FNs Generalforsamling. Som norsk ungdomsdelegat skal hun delta i Generalforsamlingens tredje komite for sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål – ofte omtalt som menneskerettighetskomiteen. Blant tidligere delegater kan nevnes Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Torbjørn Røe Isaksen.

Ungdomsdelegatordningen er et samarbeid mellom Utenriksdepartementet og LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), og ungdomsdelegatene er en del av den offisielle norske delegasjonen. Sammen med ungdomsdelegat Erling Laugsand, leder i Senterungdommen skal Inga Marie tale for Generalforsamlingen, på vegne av norske barn og unge.

- Ungdom utgjør en fjerdedel av verdens befolkning, men blir alt for sjeldent inkludert i beslutningsprosesser. Vi er en gruppe med mye engasjement og mye kunnskap, og det er derfor sentralt at vi blir inkludert når viktige avgjørelser skal tas, sier Inga.

Talen har de skrevet med innspill fra LNUs arbeidsgruppe for FN-Spørsmål, og blant temaene de skal ta opp er akademisk frihet og beskyttelse av studentaktivister, Vest-Sahara og ungdomsmedvirkning.

- Det er veldig stas å få tale i generalforsamlingen hvor alle FNs medlemsland er representert. Spesielt siden vi skal snakke om tema som jeg jobber med i SAIH til daglig. For eksempel skal vi si snakke om Vest-Sahara og oppfordre alle land til aktivt å støtte inkludering av menneskerettigheter i mandatet til FNs fredsbevarende operasjoner.

I tillegg til å holde tale, skal Inga Marie delta på Norges møter med andre stater og følge forhandlinger om ulike resolusjoner som skal vedtas av Generalforsamlingen.

- Det blir utrolig gøy å se hvordan Norge forhandler i FN og å se hvordan FN fungerer på innsiden. En av våre hovedprioriteringer er en resolusjon om ungdom, og i tillegg ønsker jeg å følge en resolusjon om urfolksrettigheter og en om menneskerettighetsforkjempere. Det er jo ekstra kult om vi klarer å påvirke innholdet i resolusjonene.

Leder i SAIH, Nicklas Poulsen Viki er stolt av at SAIHs Inga Marie er plukket ut som delegat og for at SAIH-politikk blir fremmet for FN.

- SAIH er skikkelig stolte over at våre politiske nestleder skal drive politisk påvirkning på FN-nivå. Enda bedre blir det når også SAIH-politikk blir nevnt. Trygge skoler og beskyttelse av studenter er saker SAIH har jobbet lenge med. At UD stiller seg bak talen betyr at disse temaene har høy prioritet. Jeg har lest talen og verden kan bare glede seg! sier

Inga-og-Erling-på-God-Morgen-Norge

Ungdomsdelegater til FN, Inga Marie Riseth og Erling Laugsand på God Morgen Norge, fredag 2.oktober. Se hele klippet her.

Flere saker: