Statsbudsjettet svekker ungdomsengasjement drastisk

Statsbudsjettet svekker ungdomsengasjement drastisk

Regjeringen mer enn halverer støtten til organisasjoner som informerer om utviklingsproblematikk. Sentrale ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner varsler om at kuttene raserer engasjementet om utviklingsspørsmål og kommer til å gi en dårligere utviklingspolitikk.

Felles-PM-statsbudsjett-2016

Nicklas Poulsen Viki (SAIH), Hanne Sofie Lindahl (Changemaker), Emil Andre Erstad (KrFU), Tord Hustveit (Unge Venstre).

 • Forslaget vil føre til færre engasjerte ungdommer og en dårligere utviklingspolitikk, stikk i strid med intensjonene for informasjonsstøtten, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker.

Informasjonsstøtten sikrer en kunnskapsbasert utviklingsdebatt. Den velkjente Radiaid-kampanjen og implementeringen av land-for-land-rapporteringsloven er eksempler på ting vi aldri ville ha sett uten student- og ungdomsorganisasjoner i bresjen. Informasjonsstøtten har gang på gang gjort det mulig for ungdomsorganisasjonene å lage handlingsalternativer som har ført til forbedring av norsk politikk.

 • Innstrammingen vil ha størst konsekvenser for student- og ungdomsorganisasjoner, som bruker midlene til å engasjere ungdom og studenter i internasjonale spørsmål i hele landet. Uten informasjonsstøtten hadde vi aldri fått til Radi-Aid kampanjen i 2012 eller den politiske kampanjen Students at Risk i 2013 som førte til at studenter utvist for sitt politiske engasjement i andre land nå får fullføre studiene sine i Norge, sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH

Av rundt 90 millioner til informasjonsstøtten, foreslår regjeringen å kutte 50 millioner - over halvparten. Midlene er avgjørende for en opplyst debatt om både årsaker til og konsekvensene av den norske bistanden. De utløser frivillig engasjement og er en effektiv måte å opplyse det norske folket om globale prosesser, og er den billigste måten å sikre en god og langsiktig utviklingspolitikk.

Både Unge Venstre og KrFU mener at informasjonsstøtten er avgjørende for å ha et bærekraftig og velfungerende sivilsamfunn, og støtten er særlig viktig for student- og ungdomsorganisasjoner.

 • En opplyst debatt og ungdomsengasjement fører til en bedre politikk. Informasjonsstøtten må ikke strupes slik regjeringen nå foreslår, sier Tord Hustveit, leder i Unge Venstre
 • Kuttet vil svekke kvaliteten på norsk utviklingspolitikk og vaktbikkjerollen som sivilsamfunnet i Norge har den dag i dag. Ungdomsorganisasjonene har en sentral rolle her, sier Emil Andre Erstad, leder i KrFU.

  Flere saker:

  Studentstreikene i Colombia fortsetter

  Studentstreikene i Colombia fortsetter

  En massiv lærer- og studentstreik i Colombia har nå vart i én måned. Regjeringen nekter å imøtekomme krav om mer støtte til offentlige universiteter og har i stedet kommet med harde represalier.  

  Nå kan du lese verdens beste nyheter!

  Nå kan du lese verdens beste nyheter!

  22. april er den store dagen: Avisa Verdens Beste Nyheter, utgitt av Spire, Changemaker og SAIH, er nå klar og vil deles ut i flere norske byer. Ta en titt her for å lese dagens gode nyheter også på nett!