Talte for FNs generalforsamling

Talte for FNs generalforsamling

Tirsdag denne uka talte nestleder i SAIH, Inga Marie Nymo Riseth for FNs generalforsamling på vegne av norske barn og unge.

FNs generalforsamling samles hver høst og er verdens største internasjonale møteplass. Her møtes FNs 193 medlemsland for å diskutere internasjonal utvikling og i år var over 150 statsledere til stede. Tirsdag denne uken talte ungdomsdelegatene Inga Marie Nymo Riseth og Erling Laugsand, leder for Senterungdommen på vegne av Norge. I talen tok de opp flere tema som SAIH jobber med.

Inga Marie brukte blant annet talen til å snakke om akademisk frihet og angrep på utdanning. Hun viste til det nye bærekraftmålet om utdanning, hvor viktigheten av høyere utdanning og trygge læresteder er reflektert, og oppfordret statene til å slutte seg til Safe Schools Declaration. Videre ba hun statene om å gi beskyttelse til studenter som er forfulgt på grunn av sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokrati.

Erling uttrykte bekymring for ungdom som lever under kolonistyre og okkupasjon, og da spesielt i Vest-Sahara. Han refererte til FNs generalsekretærs opprop fra 2014, for en uavhengig overvåkning av brudd på menneskerettigheter i territoriet, og uttrykte at dette bør inkluderes i MINURSOs mandat. Alle FN-styrker må få mandat til å overvåke og rapportere om menneskerettigheter, var det tydelige budskapet.

- Det var stort å få tale for FNs generalforsamling om tema som jeg brenner for. Etter talen kom den marokkanske delegaten bort til oss for å spørre om en kopi, og delegaten fra Algerie takket oss for et godt innlegg. Da følte jeg at innlegget faktisk hadde betydning, sier Inga Marie Nymo Riseth.

Ban-Ki-Moon sorthvit

Senere samme dag fikk ungdomsdelegatene hilse på Generalsekretær Ban Ki-moon.

- Oppholdet fikk virkelig en pangstart med tale i FN og deretter håndtrykk med Ban Ki-moon på en og samme dag, sier Inga Marie. Nå gleder jeg meg til å få være med på resolusjonsforhandlinger i dagene fremover.

Talen til de norske ungdomsdelegatene var en av kun tre taler som fikk applaus i løpet av hele dagen. Du kan se hele talen her:


Flere saker:

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Angrep mot høyere utdanning øker i omfang

Politiraid på campuser i Brasil, voldelige angrep mot studenter i Sudan og forfølgelser av akademikere i Tyrkia er bare noe av det som dokumenteres i årets Free to Think-rapport.