"Kvinner må få utdanning, slik at de får makt"

"Kvinner må få utdanning, slik at de får makt"

- Kvinner skal ikke bli sett på som "lage-baby-maskiner". Vi har en annen rolle å spille, sier Tendai Fortune Goronga (20), som mener utdanning er det viktigste for de nye bærekraftsmålene etter 2015.

I anledning 2015, året hvor Tusenårsmålene skal oppnås og nye bærekraftsmål skal settes, spør vi ulike 20-åringer i våre partnerland om deres tanker om framtiden.


Navn: Tendai Fortune Goronga (20)
Bakgrunn: Aktiv i Female Student Network (FSN) og studerer Human Resources på Great Zimbabwe University, 3. år

Hva brenner du for?

- Jeg vil at kvinner skal komme i maktposisjoner. Vi kvinner må ha jobber. Sånn som det er nå, må kvinner vaske og gjøre plikter som mødre. Da blir du bare hjemme. Vår kultur gir oss unge kvinner en arbeidsmengde som er så stor. Kvinner må bli respektert like mye som menn. Kvinner må være likestilte med menn. Vi har for få forbilder, og de få kvinner vi har som gjør karriere er alenemødre. Da blir de kritisert av andre. Og vi får høre; «vil du bli som henne?».

Hva er ditt håp for fremtiden?

- Kvinner skal ikke bli sett på som "lage-baby-maskiner". Vi har en annen rolle å spille, som vi må bli respektert for. Menn må betale en pris for dette. Menn betaler brudepris og kvinner blir sett på som menns eiendom. Kvinnelige studenter må bli respektert på andre områder enn hjemmefronten. Det må aksepteres at vi kan ha ulike roller. Hele samfunnet må bidra til at kvinner også har en fremtid.

Hva mener du er det viktigste for de nye utviklingsmålene etter 2015?

- Det må være utdanning. For meg kan det virke som at utviklingsmålene handler om å utrydde fattigdom og barnesykdommer. Men sånn er det ikke, alt kommer fra utdannelse. Kvinner må få utdanning, slik får de makt. Det vil gi oss mulighet til å få en inntekt. Med høyere utdanning kan vi bidra økonomisk. Da kan kvinner vite hvor mange barn de vil ha. Hvis en kvinne bare arbeider hjemme eller med å selge vare fra boder, har de ikke nok penger til å mate sine barn eller vaksinere dem. Utdanning er svaret!

Les mer om Zimbabwe.

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.