37 land vil beskytte utdanning fra angrep

37 land vil beskytte utdanning fra angrep

I dag støttet 37 land seg til "Safe Schools Declaration", en erklæring som inneholder forpliktelser til å beskytte utdanning fra angrep, blant annet ved å vedta nye internasjonale retningslinjer for å beskytte skoler og universiteter fra militær bruk i konfliktsituasjoner. SAIH har vært en sterk pådriver for å få dette til å skje.

IMG 1980

Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH var innleder og moderator under arrangementet i Oslo 28.mai. Foto: SAIH

- Dette er en historisk begivenhet som vil gi hundretusenvis av elever og studenter sårt etterlengtet beskyttelse i de kommende tiår, sier Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

Erklæringen ble vedtatt under en seremoni i regi av UD (Utenriksdepartementet) i Oslo fredag 29.mai og er et resultat av en prosess initiert av Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning (GCPEA) i 2012, og har blitt ledet av regjeringene i Norge og Argentina siden 2014. SAIH har vært en viktig pådriver for å få på plass nye, internasjonale retningslinjer for økt beskyttelse av skoler og universiteter.

Fredag møttes representanter fra flere stater i Oslo på en konferanse om trygge skoler, der hensikten er å få støtte til denne deklarasjonen som skal beskytte utdanning fra angrep. I krigs- og konfliktområder verden over blir elever, lærere og skoler angrepet. Dessverre skjer disse angrepene ofte som en del av en kynisk, militær strategi fra de stridende partene.

Konferanse Safe-Schools 2015 2

Diya Nijhowne, leder i GCPEA snakket om hvordan retningslinjene kan beskytte utdanning i konflikt. Foto: Redd Barna/ Hanne Bjugstad

Deltakere kom blant annet fra land som er i konflikt, som Irak, Nigeria, Sør-Sudan og Palestina, samt post-konfliktland som Sierra Leone og Liberia.

De siste årene har militære styrker og væpnede grupper okkupert skoler og universiteter i minst 26 land. Bruk av utdanningsinstitusjoner til militære formål har tragiske konsekvenser for elever og studenters læringssituasjon. I verste fall kan utdanningsinstitusjoner bli lovlige mål, noe som kan føre til en ødeleggelse av undervisningsbygg og angrep og drap på elever og lærere.

- Fredagens begivenhet markerer både en begynnelse og en slutt. En slutt på et grundig forarbeid, som har inkludert hundrevis av møter med aktører globalt. Samtidig er det nå den virkelige jobben begynner, nemlig å sikre at det som blir avtalt globalt må omsettes til handling lokalt, forteller Jørn Wichne Pedersen, leder i SAIH.

IMG 2037

Øystein Bø, statssekretær i Forsvarsdepartementet snakket om implementeringen av retningslinjene i Norge under arrangementet "Education Under Attack - public meeting" arrangert av Flyktninghjelpen, Redd Barna, Røde Kors og SAIH. Foto: SAIHFlere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.