Historisk begivenhet for beskyttelse av utdanning

Historisk begivenhet for beskyttelse av utdanning

Neste uke vil stater fra hele verden komme til Oslo for å forplikte seg til å implementere konkrete tiltak for å hindre militær bruk av skoler og universiteter. SAIH har vært med på forarbeidet. Du kan bli med på avslutningen!

SAIH har som medlem i Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning ( GCPEA) lenge arbeidet med å få på plass nye, internasjonale retningslinjer for økt beskyttelse av skoler og universiteter (les f.eks. mer om dette her, her og her).

Det er derfor svært gledelig og en historisk begivenhet når når stater fra hele verden deltar på konferansen "Safe Schools: Protecting Education from Attack" 28-29. mai i Oslo. Land med svært ulike utfordringer når det gjelder konflikt og angrep på skoler og utdanning, samles i kampen mot angrep på utdanning. På konferansen vil stater forplikte seg til å implementere konkrete tiltak for å hindre militær bruk av skoler og universiteter. Norge har, sammen med Argentina, tatt en internasjonal lederrolle i dette arbeidet, og hatt et svært godt samarbeid med oss sivilsamfunnsorganisasjoner.

I forbindelse med konferansen inviterer GCPEA, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Røde Kors og SAIH til et åpent møte med politikere, representanter fra sivilsamfunnet og aktivister som vil belyse problemet fra ulike sider. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt de alvorlige konsekvensene av militær bruk av skoler. Se program nedenfor, og meld deg på her!

Bakgrunn: Verden over blir elever, lærere og skoler angrepet i krig og konfliktsituasjoner. De siste årene har militære styrker og væpnede grupper okkupert skoler og universiteter i minst 26 land. Når utdanningsinstitusjonene brukes til militære formål har dette tragiske konsekvenser for elever og studenters læringssituasjon. I tillegg gjør det at utdanningsinstitusjoner blir sett på som strategiske mål i krigs- og konfliktsituasjoner, noe som fører til en massiv ødeleggelse av undervisningsbygg og i verste fall drap på elever og undervisningspersonell.

For å hindre militær bruk av skoler og universiteter har det blitt utviklet et sett med retningslinjer " Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict". Retningslinjene legger til rette for en bedre etterlevelse av internasjonal lovgivning, for å sikre utdanning i væpnede konflikter.

Tid: 28.05.15 kl. 16.00-18.00
Sted: Ingeniørenes Hus

Trykk her for lenke til Facebook-event.


Program
Del 1: Velkommen, introduksjon til tema
Moderator: Jørn Wichne Pedersen, leder SAIH

  • Kanwar Waseem, Pakistan Røde Halvmåne – Utfordringer på bakken og viktigheten av samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn for beskyttelse av utdanning.
  • Diya Nijhowne, leder GCPEA – Bakgrunn for retningslinjene mot militær bruk av skoler og universiteter- og hvordan disse retningslinjene kan beskytte utdanning i konflikt.
  • Barneombud Anne Lindboe – Om barns rettigheter og barneombudenes rolle som pådriver for trygge skoler.

Del 2: Paneldiskusjon om utfordringer og implementering av "Guidelines"
Moderator: Zama Coursen-Neff, Human Rights Watch

  • Jan Egeland, generalsekretær Flyktninghjelpen – Om konsekvensene av angrep på skoler.
  • Angkhana Neelapaijit, menneskerettighetsaktivist Thailand – Om beskyttelse av skoler.
  • Øystein Bø, statssekretær Forsvarsdepartementet – Om implementering i Norge.
  • Tove R. Wang, generalsekretær Redd Barna – Om hvordan sivilsamfunn kan bidra til implementering av Guidelines og arbeidet for trygge skoler.
  • Bård Glad Pedersen, statssekretær Utenriksdepartementet – Om Norges videre arbeid for trygge skoler.

Møtet er på engelsk.


Flere saker: