"Nye bærekraftsmål må redusere ulikhet"

"Nye bærekraftsmål må redusere ulikhet"

Den aller viktigste oppgaven for verdens ledere er å redusere ulikheten, mener studentleder Santiago Garcés (21) fra Colombia, som kjemper for fred og frie universiteter i hjemlandet.

I anledning 2015, året hvor Tusenårsmålene skal oppnås og nye bærekraftsmål skal settes, spør vi ulike 20-åringer i våre partnerland om deres tanker om framtiden.

Navn: Santiago Garcés (21)

Bakgrunn: Student og aktivist. Leder for studentorganisasjonen ACEU ved det offentlige universitetet Universidad Nacional i Bogotá, Colombia.

- Hva brenner du for?

- Jeg brenner for utdanning slik som Pablo Freire og Florestan Fernandez definerer det, «utdanning for frigjøring». Jeg prøver å bruke disse metodene her på universitetet og i studentaktivismen. Jeg liker å gjennomføre deltakende prosesser, seminarer om kritisk tenkning, og å organisere studentene i kampen. Selv studerer jeg sosiologi, og er spesielt interessert arbeiderbevegelsen.

Studentbevegelsen har vokst de siste årene. MANE, sammenslutningen av studentorganisasjonene, har vært viktig. Urfolksbevegelsen har vist studentbevegelsen hvordan vi kan jobbe samlet. Studentorganisasjonene oppnådde at president Santos trakk tilbake forslaget om privatisering av universitetene. MANE har fått legitimitet i samfunnet, alle kjenner navnet. Nå må vi revitalisere MANE og føre kampen videre. Studentorganisasjonene har funnet nye måter å kjempe på. Før var det demonstrasjoner og blokader, nå er vi mer kreative. Vi har mer feststemte demonstrasjoner, med studenter som klemmer politiet og en kyssekonkurranse der 1000 personer kysset foran politiet.

- Hva håper du blir bedre i framtiden?

- Vi må få til en enhetlig studentorganisasjon på nasjonalt nivå som kan ha permanent kontakt og kommunikasjon med utdanningsdepartementet for å jobbe fram våre krav i den nasjonale utdanningspolitikken. Vi må få til en god kobling mellom studentpolitikken og kampen for fred. Colombia bruker 20 milliarder på krig, har 40 milliarder i utenlandsgjeld og bruker bare 2,5 milliarder på høyrere utdanning. Av pengene som brukes til høyere utdanning går over halvparten til studielån. Dette er en lettvint løsning for staten og undergraver de offentlige universitetene. Vi kjemper for offentlige universiteter fullfinansiert av staten. Vi kjemper for et kritisk, skapende og transformerende universitet, med uavhengighet, demokrati og fred.

- Hva mener du FN og verdens ledere bør legge vekt når de nye bærekraftsmålene skal bestemmes senere i år?

- De må redusere ulikheten. Ulikhet skjuler seg nå bak gjennomsnittstallene. Vi trenger et rettferdig skattesystem som sikrer fordeling.

Flere saker:

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Ledig stilling: Daglig leder i SAIH

Vil du være daglig leder i en solidaritetsbevegelse som brenner for lik rett til utdanning? Gjennom samarbeid med organisasjoner i Sør og nyskapende kampanjer, er SAIH en ledende stemme for studenters rettigheter, akademisk frihet og inkluderende høyere utdanning.

STILL TIL VALG I SAIH

STILL TIL VALG I SAIH

Kunne du tenke deg et verv i Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere? Her finner du alt du trenger å vite for å stille til valg i SAIH.