"Jeg er inspirert!"

"Jeg er inspirert!"

Seks aktivister fra tre land har ankommet Sør-Afrika for å forberede seg på en ni måneder lang utveksling. De er del av «Young women leadership exchange».

Åshild og Sigrun kommer fra SAIH og Norge, Tavonga og Vimbai fra Katswe Sistahood i Zimbabwe, Scaps og Nonhlanhla «Lunacy» kommer fra 1 in 9 Campaign i Sør Afrika. De har nå møttes for første gang på forberedelseskurs i Johannesburg. De neste ni månedene skal de bo og jobbe sammen, tre måneder i hvert land.

Utvekslingen er finansiert av Fredskorpset (FK) i Norge og ligger under programmene til FK Ung. Disse utvekslingene er ment som en gjensidig utveksling av kunnskap mellom aktivister og frivillige i sivilsamfunnsorganisasjoner.

Katswe og 1 in 9 Campaign har vært lokale partnere for SAIHs programarbeid i lang tid. Begge organisasjonene definerer seg som feminist-organisasjoner og jobber med kvinners rettigheter på mange nivåer i Zimbabwe og Sør Afrika. Alle tre organisasjoner ønsker å lære av hverandres aktivist-arbeid, informasjonsarbeid og ungdoms deltakelse. Kvinners rettigheter, likestilling og feminisme er gjennomgående for alt de skal jobbe med og fokusere på de neste ni månedene.

«I am inspired» -sier Nonhlanhla etter første dag av forberedelseskurset. «We need to keep this energy» legger Sigrun til.

I januar neste år kommer gruppen til SAIH og Norge, forhåpentligvis like inspirert og med minst like mye energi som nå.

«Vi gleder oss veldig til å følge de seks FK Ung -deltakerne og ikke minst til å ta imot de her i Norge. Å samle seks unge aktivister fra Norge, Zimbabwe og Sør-Afrika må det jo bli dynamitt av!» sier leder i SAIH, Nicklas Poulsen Viki.

Flere saker:

Historieløst, Klassekampen!

Historieløst, Klassekampen!

Det var etterlengtet å se Klassekampens oppslag om Zimbabwe 15 februar, hvor den humanitære og økonomiske krisen dette landet befinner seg i, ble beskrevet. Våre organisasjoner har hatt samarbeid med sivilsamfunnspartnere i landet over flere tiår og er svært opptatt av – og bekymret for – situasjonen som utfolder seg. Dessverre mener vi at den komplekse politiske utviklingen og det manglende demokratiske rommet for sivilsamfunnsorganisasjoner ikke var en del av realitetsbeskrivelsen i Klassekampens artikkel.