Akademisk frihet

Akademisk frihet

Etter to hektiske uker med opplæring fra Fredskorpset i Johannesburg, er utvekslingen mellom SAIH og to studentorganisasjoner i Zimbabwe endelig i gang. Overskriften for programmet er: Akademisk frihet.

Stian og Anne-Marit fra SAIH er nå på plass i Harare hvor de skal jobbe for ZINASU (Zimbabwe National Students Union) og FSN (Female Student Network), mens Samuel og Patience fra Zimbabwe har ankommet Oslo og SAIH. Deltagerne i utvekslingen skal jobbe et helt år i sine nye vertsland.

Hensikten med utvekslingen er å styrke kompetansen i alle tre organisasjoner. Vi ønsker faglig styrking rundt temaet akademisk frihet, økt kunnskap og inspirasjon for bruk av sosiale medier og annen kommunikasjon, samt å knytte sterkere bånd mellom studentaktivister i Norge og Zimbabwe.

Samuel og Patience har vært i Norge i en uke og har allerede reist til SAIHs lokallag i Bergen for å delta på seminar og holde foredrag om hva man legger i begrepet akademisk frihet i Zimbabwe. De er begge enige i at utvekslingen er viktig for å fremme økt forståelse og samarbeid.

- Jeg vil bruke denne muligheten til å knytte sterkere bånd mellom kvinnelige studenter i Norge og Zimbabwe, sier Patience fra FSN. Samuel fra ZINASU håper utvekslingen vil bidra til økt kunnskap om situasjonen for studenter i Norge og Zimbabwe. Han mener dette er en viktig plattform for erfaringsutveksling og læring.

- Vi er utrolig glade for å ha Patience og Samuel her, sier Martine som er nestleder i SAIH. Dette er en unik mulighet til å utveksle ideer og jeg er sikker på at dette blir en spennende og lærerik prosess for oss alle!

Flere saker:

Historieløst, Klassekampen!

Historieløst, Klassekampen!

Det var etterlengtet å se Klassekampens oppslag om Zimbabwe 15 februar, hvor den humanitære og økonomiske krisen dette landet befinner seg i, ble beskrevet. Våre organisasjoner har hatt samarbeid med sivilsamfunnspartnere i landet over flere tiår og er svært opptatt av – og bekymret for – situasjonen som utfolder seg. Dessverre mener vi at den komplekse politiske utviklingen og det manglende demokratiske rommet for sivilsamfunnsorganisasjoner ikke var en del av realitetsbeskrivelsen i Klassekampens artikkel.