Akademisk frihet

Akademisk frihet

Etter to hektiske uker med opplæring fra Fredskorpset i Johannesburg, er utvekslingen mellom SAIH og to studentorganisasjoner i Zimbabwe endelig i gang. Overskriften for programmet er: Akademisk frihet.

Stian og Anne-Marit fra SAIH er nå på plass i Harare hvor de skal jobbe for ZINASU (Zimbabwe National Students Union) og FSN (Female Student Network), mens Samuel og Patience fra Zimbabwe har ankommet Oslo og SAIH. Deltagerne i utvekslingen skal jobbe et helt år i sine nye vertsland.

Hensikten med utvekslingen er å styrke kompetansen i alle tre organisasjoner. Vi ønsker faglig styrking rundt temaet akademisk frihet, økt kunnskap og inspirasjon for bruk av sosiale medier og annen kommunikasjon, samt å knytte sterkere bånd mellom studentaktivister i Norge og Zimbabwe.

Samuel og Patience har vært i Norge i en uke og har allerede reist til SAIHs lokallag i Bergen for å delta på seminar og holde foredrag om hva man legger i begrepet akademisk frihet i Zimbabwe. De er begge enige i at utvekslingen er viktig for å fremme økt forståelse og samarbeid.

- Jeg vil bruke denne muligheten til å knytte sterkere bånd mellom kvinnelige studenter i Norge og Zimbabwe, sier Patience fra FSN. Samuel fra ZINASU håper utvekslingen vil bidra til økt kunnskap om situasjonen for studenter i Norge og Zimbabwe. Han mener dette er en viktig plattform for erfaringsutveksling og læring.

- Vi er utrolig glade for å ha Patience og Samuel her, sier Martine som er nestleder i SAIH. Dette er en unik mulighet til å utveksle ideer og jeg er sikker på at dette blir en spennende og lærerik prosess for oss alle!

Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

Militærkupp eller internoppgjør i Zimbabwe?

I natt ble det kjent at militæret tok over makten i Zimbabwe. Militæret understreket på nasjonal TV at dette ikke var et kupp, og at president Mugabe og hans familie er trygge og i sikkerhet. Natten og dagens hendelser kommer etter en stadig økende tilspissing av den interne kampen i Mugabes parti ZANU-PF. Maktkampen har stått om hvem som skal etterfølge Mugabe som har vært president i Zimbabwe siden 1980, og som nå er 93 år.