Skeiv ros til SAIH

Skeiv ros til SAIH

SAIH roses for sin LHBTI-innsats i sørlige Afrika.

En ekstern evaluering, gjennomført av International Law and Policy Institute (ILPI), har gitt SAIH gode skussmål for innsatsen for ivareta LHBTI-personers rettigheter i det sørlige Afrika. Evalueringen peker på at støtten har bidratt positivt til utviklingen av bedre læringsmateriell, samt trygge rom hvor skeive kan delta og utfolde seg på egne premisser. Et annet resultat er økt selvtillit blant unge LHBTI-personer som gjør dem til endringsaktører først i eget liv, og dermed videre i sine omgivelser. Flere har startet opp egne organisasjoner for å kjempe for skeive rettigheter.

-Til tross for fremskritt er det fremdeles en lang vei å gå for å få slutt på diskrimineringen av LHBTI-personer, sier leder Nicklas Poulsen Viki. Nå håper vi flere norske bistandsorganisasjoner vil være med på laget!


Les hele saken hos Bistandsaktuelt, her.


Flere saker:

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, skriver Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH og Marte Øien, leder i NSO til Dagbladet.

Historieløst, Klassekampen!

Historieløst, Klassekampen!

Det var etterlengtet å se Klassekampens oppslag om Zimbabwe 15 februar, hvor den humanitære og økonomiske krisen dette landet befinner seg i, ble beskrevet. Våre organisasjoner har hatt samarbeid med sivilsamfunnspartnere i landet over flere tiår og er svært opptatt av – og bekymret for – situasjonen som utfolder seg. Dessverre mener vi at den komplekse politiske utviklingen og det manglende demokratiske rommet for sivilsamfunnsorganisasjoner ikke var en del av realitetsbeskrivelsen i Klassekampens artikkel.