Skeiv ros til SAIH

Skeiv ros til SAIH

SAIH roses for sin LHBTI-innsats i sørlige Afrika.

En ekstern evaluering, gjennomført av International Law and Policy Institute (ILPI), har gitt SAIH gode skussmål for innsatsen for ivareta LHBTI-personers rettigheter i det sørlige Afrika. Evalueringen peker på at støtten har bidratt positivt til utviklingen av bedre læringsmateriell, samt trygge rom hvor skeive kan delta og utfolde seg på egne premisser. Et annet resultat er økt selvtillit blant unge LHBTI-personer som gjør dem til endringsaktører først i eget liv, og dermed videre i sine omgivelser. Flere har startet opp egne organisasjoner for å kjempe for skeive rettigheter.

-Til tross for fremskritt er det fremdeles en lang vei å gå for å få slutt på diskrimineringen av LHBTI-personer, sier leder Nicklas Poulsen Viki. Nå håper vi flere norske bistandsorganisasjoner vil være med på laget!


Les hele saken hos Bistandsaktuelt, her.


Flere saker:

SAIH på PRIDE

SAIH på PRIDE

SAIH deltar i årets Pride-parade, og får besøk av samarbeidspartnere fra Sør-Afrika.