Veileder medstudenter

Veileder medstudenter

De kaller seg “agents for social change” og jobber frivillig for å gi nye studenter en trygg start på studenttilværelsen. Med støtte fra SAIH og universitetet i Lusaka (UNZA) gir de medstudenter råd om trygg sex, farer ved bruk av alkohol og fenomenet «sugar daddys» og «sugar mamas».

Det er fredag formiddag på campus ved Universitetet i Lusaka. Utenfor helseklinikken sitter et hundretalls førsteårs-studenter og venter. I Zambia må alle studenter gjennom en obligatorisk helsesjekk før de kan gå i gang med studiene. Blant alle ungdommene som venter finner vi også et team på fem «peer educators» som ønsker å gi de ferske studentene noen gode råd på veien inn i studenttilværelsen.

Hvert år starter om lag 5000 zambiske ungdommer sin studietilværelse ved det offentlige universitetet i Lusaka (UNZA). For de fleste av dem er dette første gang de skal bo for seg selv, uten familien rundt seg.

 – De opplever en voldsom frihet, forteller Millie Mumba.

Hun er en av rundt femti studenter som har gått gjennom kurs for å bli såkalt «peer educator» og dermed en del av «UNZA response team».

– Friheten oppleves helt sikkert som positivt for de aller fleste, men kan i enkelte tilfeller føre til at studentene utsetter seg for større fare enn de ville ha gjort i sine vante, trygge omgivelser fortsetter hun. Nettopp derfor er det viktig for oss å snakke med de ferske studentene om de utfordringene som studentlivet også kan bringe med seg.

Peer Educators Unza Fv  Kalro Mwale Dani Musiwa Millie Mumba Jericho Milanou Enika Bbune 3

F.v. Kalro Mwale, Dani Musiwa, Millie Mumba, Jericho Milanou og Enika-Bbune. 

«Sugar daddys»

Responsteamet snakker med studentene om trygg sex og viktigheten av å bruke kondom for å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.  De snakker også om farene ved bruk av alkohol og andre rusmidler, og ikke minst fenomenet «sugar daddys» og «sugar mamas»:

- Mange av studentene ved UNZA kommer fra familier med lite økonomiske ressurser, og vi ser at det er ganske mange som bytter seksuelle tjenester mot penger fra godt voksne menn og damer, fortsetter Mumba.

I løpet av de 30-40 minuttene som responsteamet beveger seg rundt blant studentene for å dele informasjon, får de også mange spørsmål i retur. Det er alt fra spørsmål om telefonnummeret til ambulansen, til om man blir kastet ut av universitetet dersom man blir gravid i løpet av studietida.

Peer Educator Unza Dani Musiwa

Peer educator, Dani Musiwa. 

Ønsker å bidra

Responsteamet ved universitet er et resultat av det mangeårige samarbeidet mellom SAIH og UNZA. Gjennom dette samarbeidet bidrar SAIH blant annet med midler slik at man hvert år kan utdanne nye peer educators. 

Jeg har et ønske om å bidra med informasjon slik at færre blir smittet.

Studentene som veileder gjennomgår et ukelangt kurs hvor de blir godt rustet til å bidra med opplæring og veiledning til sine medstudenter, og responsteamet er tilgjengelige hele studieåret. Det er alltid noen tilstede på kontoret deres, som ligger vegg i vegg med universitetsklinikken.

Det er mange grunner til at studentene ønsker å bruke av tida si på å være med i responsteamet. En sier at hun har sett på nært hold hvordan hiv påvirker den som blir smittet og alle rundt denne personen.

– Jeg har et ønske om å bidra med informasjon slik at færre blir smittet, sier hun.

En annen forteller at hun trives med å jobbe direkte med andre mennesker, og dele informasjon for å hjelpe andre.

Felles for alle er at de trekker fram det sterke samholdet, vennskapet og at de også lærer mye underveis selv. Dette er lærdom som de bruker til det beste for sine medstudenter.

- We are agents for social change, avslutter Millie med et smil.

viktig med økt kunnskap

Helsesituasjonen i Zambia er på bedringens vei, men utbredelsen av hiv/aids synker sakte. Andelen hos voksne ligger nå omkring 13 % og fremdeles blir mange jenter gravide i ung alder. Derfor er arbeid som styrker unges kunnskap om seksuell helse avgjørende. Kunne du tenke deg å støtte vårt arbeid og viktige prosjekter som Peer Educators ved UNZA? Følg denne lenken for å bli SAIH-Støttespiller i dag. 

Flere saker:

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.