​Vuajnah! Se!

​Vuajnah! Se!

I anledning samefolkets dag - lanserer SAIH nettsider på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

6 februar - Samefolkets dag
Den 6. februar i 1917 ble det første landsmøtet for samer holdt i Trondheim. Omlag hundre samer fra Norge og Sverige møttes for første gang i historien på tvers av landegrensene for å diskutere felles interesser og problemstillinger. Dagen er en viktig markering av samenes kamp for språk, kultur og næring.

Samefolkets-dag-Trondheim-1917

Bilde fra det historiske landsmøtet i Trondheim 6. februar 1917, hvor et hundretalls samer fra Norge og Sverige kom sammen

Urfolksspråk er truet
Selv om samene i dag er anerkjent som urfolk og har fått styrket sin politiske og rettslige stilling, er det mange likheter mellom hvordan samene og andre urfolk har blitt behandlet av sine respektive myndigheter opp gjennom historien. I Norge har fornorskingsprosessen (1850-1980) hatt store konsekvenser, da formålet nettopp var å svekke samisk identitet, språk og kultur.

Som en konsekvens av koloniseringsprosesser regnes mange urfolksspråk i dag for å være utrydningstruet. På UNESCOs liste over truede språk regnes alle de samiske språkene for å være truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. Viktige tiltak har derfor blitt satt til verks for å revitalisere samisk språk og kultur.

demonstrasjon-stortinget

Inga Marie Nymo Riseth og Eva Maria Fjellheim fra SAIH i demonstrasjon mot nedleggelse av den sørsamiske skolen i Hattfjelldal.

SAIH arbeider med urfolk og utdanning
Den historiske marginaliseringen av urfolk har ført til at deres språk, kultur og unike kunnskapssystemer ikke er tilstrekkelig ivaretatt, respektert og integrert i nasjonale utdanningssystemer. SAIH samarbeider med ulike organisasjoner i Nicaragua, Bolivia og Colombia for å styrke urfolks rett til utdanning slik de har krav på i henhold til FNs urfolkserklæring og ILO-konvensjon 169. SAIH jobber særlig for urfolk og afroetterkommeres rett til utdanning på eget språk, med innhold som er tilpasset egen kontekst og kultur.

  • Før jul vedtok stortinget å legge ned en viktig sørsamisk utdanningsinstitusjon uten å konsultere hverken med Sametinget eller den berørte skolen slik konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringen krever. SAIH mener det er viktig å sørge for at barn med urfolksbakgrunn i Norge og resten av verden, har tilgang på undervisning som styrker deres identitet, kultur og språk, sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH.

Lanserer nye nettsider
Med de nye nettsidene ønsker SAIH å synliggjøre, og bidra til å heve statusen til samiske språk som ellers har liten plass i det offentlige rom. Vi håper selvfølgelig også at andre organisasjoner vil følge vårt eksempel. Her kan du sjekke ut de nye nettsidene på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Fkataboks-samisk-språk

Flere saker:

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.

Drap på urfolksstudent i Colombia

Drap på urfolksstudent i Colombia

Viviana Trochez Dagua (20) var nettopp uteksaminert student fra Universidad Intercultural de los Pueblos (UIP). Fredag 8. desember ble hun drept i forbindelse med kamper mellom væpnede aktører, ifølge menneskerettighetsorganisasjon NOMADESC. SAIH er dypt berørt av den tragiske hendelsen.