Fredsavtalen i havn i Colombia

Fredsavtalen i havn i Colombia

Fredsforhandlinger mellom den colombianske regjeringen og geriljaorganisasjonen FARC-EP er nå avsluttet. Fredsavtalen er dermed klar for signering.

Avtalen vil ifølge colombianske medier underskrives 23.september. Det er knyttet stor spenning til folkeavstemningen i starten av oktober, hvor befolkningen skal gi sin tilslutning til avtalen.

Dette betyr slutten på en over 60 års konflikt med enorme humanitære konsekvenser og store lidelser for befolkningen. Over tre hundre tusen mennesker har mistet livet og nærmere 7 millioner er flyktninger og internt fordrevne.

Norge og Cuba har vært tilretteleggere for forhandlingene, som startet i Hurdal i oktober 2012. Der ble rammene for forhandlingene lagt i form av seks forhandlingstema som partene har arbeidet seg gjennom punkt for punkt.

Les NTB-sak om fredsavtalen.

Ungdoms deltagelse avgjørende for fremtiden

Samtidig med at avtalen underskrives pågår det fremdeles krigshandlinger i Colombia, og menneskerettighetene brytes.

I Colombia samarbeider SAIH med organisasjoner fokuserer på akademisk frihet for studenter og ansatte i utdanningssektoren, samt unge urfolk og afro-etterkommeres rettigheter. Årets Operasjon Dagsverk går til dette arbeidet.

- En fredsavtale er bare første steg i riktig retning. For å skape fred må vi ha med oss hele samfunnet, ikke minst ungdom. Gjennom Operasjon Dagsverk 2016 skal vi støtte 10 000 ungdommer og deres kamp for et fredeligere og mer rettferdig samfunn i Colombia, sier SAIHs leder Inga Marie Nymo Riseth.

SAIHs samarbeidsorganisasjoner i Colombia opplever stadig trusler og overgrep i kampen for sine rettigheter.

- Det blir svært viktig å støtte ungdom, menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunn som skal begynne å bygge et fredeligere Colombia. Det er nå jobben starter, sier Riseth.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.