Fredsavtalen i havn i Colombia

Fredsavtalen i havn i Colombia

Fredsforhandlinger mellom den colombianske regjeringen og geriljaorganisasjonen FARC-EP er nå avsluttet. Fredsavtalen er dermed klar for signering.

Avtalen vil ifølge colombianske medier underskrives 23.september. Det er knyttet stor spenning til folkeavstemningen i starten av oktober, hvor befolkningen skal gi sin tilslutning til avtalen.

Dette betyr slutten på en over 60 års konflikt med enorme humanitære konsekvenser og store lidelser for befolkningen. Over tre hundre tusen mennesker har mistet livet og nærmere 7 millioner er flyktninger og internt fordrevne.

Norge og Cuba har vært tilretteleggere for forhandlingene, som startet i Hurdal i oktober 2012. Der ble rammene for forhandlingene lagt i form av seks forhandlingstema som partene har arbeidet seg gjennom punkt for punkt.

Les NTB-sak om fredsavtalen.

Ungdoms deltagelse avgjørende for fremtiden

Samtidig med at avtalen underskrives pågår det fremdeles krigshandlinger i Colombia, og menneskerettighetene brytes.

I Colombia samarbeider SAIH med organisasjoner fokuserer på akademisk frihet for studenter og ansatte i utdanningssektoren, samt unge urfolk og afro-etterkommeres rettigheter. Årets Operasjon Dagsverk går til dette arbeidet.

- En fredsavtale er bare første steg i riktig retning. For å skape fred må vi ha med oss hele samfunnet, ikke minst ungdom. Gjennom Operasjon Dagsverk 2016 skal vi støtte 10 000 ungdommer og deres kamp for et fredeligere og mer rettferdig samfunn i Colombia, sier SAIHs leder Inga Marie Nymo Riseth.

SAIHs samarbeidsorganisasjoner i Colombia opplever stadig trusler og overgrep i kampen for sine rettigheter.

- Det blir svært viktig å støtte ungdom, menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunn som skal begynne å bygge et fredeligere Colombia. Det er nå jobben starter, sier Riseth.

Flere saker:

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

Omar Andrés Gómez Orduz (31) er president i den nasjonale studentorganisasjonen ACEU i Colombia. Han ønsker å bidra til et fredeligere Colombia og mener lik tilgang til god utdanning er avgjørende for å få dette til.