​ Viktig seier for akademisk frihet i Swaziland

​ Viktig seier for akademisk frihet i Swaziland

Studentaktivisten Maxwell Dlamini er frifunnet fra alle anklager mot ham i den konstitusjonelle domstolen i Swaziland. - Dette betyr utrolig mye for meg. For første gang på seks år kan jeg sove godt om natten, uten å lure på om jeg må tilbringe de neste 25 årene i fengsel, forteller han til SAIH.

Maxwell har opplevd tortur, blitt bortført og fengslet flere ganger fordi han har krevd respekt for studenters rettigheter. I dag er han glad for at alt de har ofret ikke har vært forgjeves. 25 andre aktivister vil også gå fri etter domstolens historiske avgjørelse fredag for en uke siden. 

- Dommen betyr at jeg nå kan bevege meg fritt ut av Swaziland dersom jeg ønsker det, jeg kan snakke fritt i det offentlige rom, jeg kan engasjere meg politisk og delta på offentlige arrangement. Jeg slipper å gå til politiet for å rapportere hver måned, og mest av alt jeg kan nå fokusere på å fullføre studiene mine som har blitt satt på vent så altfor lenge.

Les også: Kjemper mot kongen

Kritiserte utdanningssystemet

Maxwell ble først siktet i 2013 for å ha kritisert Kong Mswatis luksuriøse livsstil, et jetsett-liv som står i sterk kontrast med levestandarden til resten av befolkningen. Maxwell fremmet krav om gratis utdanning og organiserte offentlige møter om mangelen på demokrati og akademisk frihet.

I mai 2014 ble han igjen arrestert. Denne gangen siktet de ham for to tilfeller av terrorisme og to tilfeller av oppvigleri for å ha snakket på vegne av studentene under 1. maifeiringen. 

- Jeg ble anklaget fordi jeg kritiserte landets prioriteringer når det gjelder utdanning, forteller Maxwell. 

Han og flere andre studentledere motsatte seg anklagene som de mente var i strid med grunnloven og krevde at de ble erklært ugyldig og uten effekt.

Fredag 16. september falt dommen i studentenes favør. Her kommer det frem at loven om terrorisme og loven om oppvigleri fra 2008 er grunnlovsstridige, og den delen som Maxwell ble siktet for ble erklært ugyldig. 

Vanskelig å være student

Til tross for at Maxwell føler seg lettet, er han bekymret for hvorvidt regjeringen vil anke dommen. Og selv om han er frikjent fra alle anklager, understreker han at situasjonen for studentaktivister fremdeles er svært vanskelig i Swaziland i dag. 

- Studentene opplever vold og forfølgelse for sine modige krav om demokrati og mer penger til utdanning. Noen opplever å få dårligere resultater i skolen, andre blir kastet ut av universitetet og mister muligheten til å få en utdannelse. Studenter opplever å bli arrestert, slått, bortført og torturert på daglig basis.

Seks studentledere ved Universitetet i Swaziland har blitt anklaget for oppvigleri etter at de fremmet krav om bedre stipendordninger og flere bosteder for studenter. Deres høring startet den 21. september. Utfordringen i slike saker er at definisjonen på terrorisme og opprør er så vage at hvem som helst kan bli siktet. Lovene blir brukt til å skremme og trakassere studenter, sier Maxwell.

- Jeg håper at den konstitusjonelle dommen er en delvis seier for studenter og aktivister. Jeg håper det kan bidra til å styrke deres rett til å organisere seg og snakke fritt, uten frykt for å bli tiltalt. I tillegg er dette en seier for alle som trodde på min uskyld og kjempet utrettelig for min frifinnelse. Studentene her i Swaziland har ventet på denne seieren og vi håper at den kan fungere som et springbrett mot total frihet for alle studenter, sier Maxwell.

SAIH startet opp i Swaziland i 2015, og er en av få norske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber i landet. I tillegg til den nasjonale studentbevegelsen SNUS, støtter SAIH Foundation of Socio – Economic Justice (FSEJ). 

engasjer deg!

Ønsker du å engasjere deg i vårt arbeid for akademisk frihet? Les mer om hvordan du kan bli SAIH-Støttespiller, her. 

Støttespiller2015

Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.