Studentenes fredspris går til Hajer Sharief

Studentenes fredspris går til Hajer Sharief

Hajer Sharief (23) opplevde bombene og borgerkrigen i Libya på nært hold i 2011. Siden den gang har hun vært en aktiv bidragsyter i inkluderingen av kvinner i fredsbyggende arbeid. Torsdag kveld ble det annonsert at hun mottar Studentenes fredspris 2017.

Etter å ha vært vitne til den forferdelige situasjonen og utviklingen i Libya, ble jusstudenten Hajer Sharief inspirert til å starte opp sivilsamfunnsnettverket Together We Build It. Siden da har hun jobbet videre med organisasjonsarbeid på bakkenivå og blitt en aktiv del av det internasjonale samfunnet. Hun jobber nå for å implementere FNs sikkerhetsrådsresolusjoner 1325 – Kvinner, fred og sikkerhet og 2250 – Unge, fred og sikkerhet.

- Årets fredsprisvinner er en ung kvinne med et enormt mot og evne til å skape endring. Gjennom sitt arbeid bidrar Sharief til dialog mellom ulike parter i Libya og bygger bro mellom den libyske grasrota og det internasjonale samfunnet. Hun er et eksempel til etterfølgelse for studenter over hele verden, og jeg håper norske studenter blir inspirerte til å gjøre mer for internasjonal solidaritet sier Inga Marie Nymo Riseth, leder i SAIH og leder for årets fredskomité.

Sharief ble i høst utnevnt av FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon til en arbeidsgruppe som skal bearbeide og videreutvikle resolusjon 2250. Hun er også en del av et nettverket Extremely Together, støttet av Kofi Annan Foundation, hvor hun sammen med ni andre deltakere arbeider med å finne positive forebyggingstiltak mot voldelig ekstremisme blant unge i verden.

Utenriksminister Børge Brende uttaler følgende om årets vinner:

- Jeg er glad for at Studentenes fredspris i år tildeles unge og uredde Hajer Sharief. I et Libya preget av politiske motsetninger, voldelig konflikt og tradisjonelle kjønnsrollemønstre er innsatsen til representanter for det sivile samfunn avgjørende. Sharief arbeider målrettet for å sikre ungdoms og kvinners plass og rolle i gjenoppbyggingen av landet. Med sitt arbeid er hun en modig stemme i kampen for et fredeligere og mer demokratisk Libya.

Selve utdelingen av Studentenes fredspris vil bli gjort under Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) i februar 2017.

Les mer om Studentenes fredspris.

Flere saker:

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Et skrekkeksempel på kommersialisering av utdanning

Gjennom en rekke reklamer på sosiale medier for et falskt universitet, vil SAIH og NSO advare mot å gjøre høyere utdanning til en vare. – "University Inc." viser hvorfor høyere utdanning må prioriteres i norsk utviklingspolitikk, sier studentledere.

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.