Akademisk frihet for alle?

Akademisk frihet for alle?

SAIH og Scholars At Risk Norge inviterer organisasjoner, akademikere, studenter og andre interesserte til seminaret "Academic Freedom For All? Commercialisation & populism as rising threats to free research".

For English, click here.

For 20 år siden vedtok UNESCO en egen anbefaling for ansatte innen høyere utdanning - The Recommendation Concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel. 

Dette er det eneste internasjonale instrumentet som anerkjenner akademisk frihet og universitetenes autonomi som grunnleggende verdier innen høyere utdanning. 

Mye har endret seg siden anbefalingen ble vedtatt under UNESCOs generalforsamling i 1997. Kommersialisering av utdanning globalt og populisme er økende trender og utgjør nye trusler til akademisk frihet og universitetenes autonomi, både i fattige og rike land.

Samtidig har reaksjonene mot disse trendene vist seg tydelig: I april 2017 ble March for Science organisert i over 600 byer over hele verden. I flere tiår har vi også sett mange av våre partnere bli konfrontert med disse problemene i sine land.

20-årsjubileet for UNESCO-anbefalingen er en god mulighet til å reflektere over de økende utfordringene og hvilken rolle et slikt internasjonalt instrument skal ha.

Velkommen til et inspirerende seminar! Arrangementet vil foregå på engelsk.

Meld deg på her innen 12. oktober. Klikk her for å se Facebook-arrangement.


Program:

08.00 – 08.30 Breakfast and registration

08.30 – 08.40 Welcome - by SAIH’s President Beathe Øgård

08.40 – 09.00 Key Note Speech: The UNESCO Recommendation, challenges and relevance today - by Haldis Holst, Deputy General Secretary at Education International

09.00 – 10.00 Panel discussion: Commercialization of Education – shrinking the space for critical thinking or meeting the demands of society?

Panel: Kabika Kakunta, President of Zambia National Education Coalition,  Haldis Holst, Deputy General Secretary at Education International,  Peter Haugan, professor at University of Bergen
Moderator:
Ingerid Salvesen, freelance journalist / “Du Verden” podcast

--- Coffee and fruit ---

10.10 – 11.10 Panel discussion: Targeted for your thoughts – how to restore academic freedom and institutional autonomy in times of populism?

Panel: Bjørnar Kjensli, Managing Editor at Forskning.no - Norwegian science news,  Andreas Ytterstad, Norwegian researcher at Institute of Journalism & Media Studies at HiOA / vice president for Concerned Scientists,  affected scholar (anonymous for security reasons)
Moderator: Ingerid Salvesen, freelance journalist / “Du Verden!” podcast

11.10 – 11.30 Ending remarks


Flere saker:

Continuous threats against academics in Turkey

Continuous threats against academics in Turkey

"In terms of academics, I see no light in the short term", says Sarphan Uzunoğlu, who fled Turkey through the Scholars At Risk Network. He now works at University of Tromsø, and fears that Turkey will experience great migration of academics and other highly educated people.

Students At Risk videreføres

Students At Risk videreføres

Endelig kan vi annonsere at Students At Risk-ordningen fortsetter med et fjerde opptak høsten 2018. – Dette er en gledens dag for SAIH, NSO og mange andre støttespillere som lenge har jobbet for ordningen, sier Beathe Øgård og Mats Beldo, ledere av SAIH og NSO.