Akademisk Lunsj med Sirianne Dahlum

Akademisk Lunsj med Sirianne Dahlum

Det er en utbredt oppfatning at en høyt utdannet befolkning vil presse frem demokratiske reformer i diktaturer. Denne antakelsen ligger blant annet til grunn for FN-resolusjonen «Education for Democracy» (2012), og for norsk bistandspolitikk (f.eks.uttrykt i Meld.St. nr.25 2012-2013). 

Dette er utgangspunktet for Sirianne Dahlums doktorgradsavhandling, som ser på hvorvidt utdannede diktaturer er mer tilbøyelige til å bryte sammen, og hvordan utdanning henger sammen med masse-protester og revolusjoner. 

Vi spør: Er studenter og/eller utdannede mennesker mer tilbøyelige til å gjøre opprør mot autoritære regimer? Har kvaliteten på utdanningen noe å si? Og er det slik at studentprotester, når de først finner sted, har større sannsynlighet for å lykkes med å gjennomføre demokratiske revolusjoner?

Velkommen til debatt og lunsj!

Tid: Tirsdag 17. november, kl. 12:00-13:00. 
Sted: SAIH, Mariboes gate 8, 3. etg. 
Påmelding:
Husk å melde deg på ved å sende en mail til info@saih.no innen 15. november. 

Akademisk Lunsj er en uformell møteplass for SAIHs medlemmer, partnere, støttespillere og venner. Hit inviterer vi spennende akademikere til å holde foredrag om aktuelle tema knyttet til høyere utdanning og akademisk frihet.

Thomas Hylland Eriksen Sms Utdanning Mindre Fil

Flere saker:

Akademisk Lunsj: The Nightmare of the Yemeni Civil War

Akademisk Lunsj: The Nightmare of the Yemeni Civil War

Yemen, one of the Arab world's poorest countries, has been devastated by a war for the past three years. Since 2015, more than 8.600 people have been killed, 49.000 injured and 20 million people are in need of humanitarian assistance. Who is fighting whom, and what is the major causes and consequences of the conflict?

Akademisk Lunsj med Knut Kjeldstadli

Akademisk Lunsj med Knut Kjeldstadli

I en verden som stadig endres og preges av politisk uro, er utdanning en viktig forutsetning for å kunne mestre de utfordringene vi står overfor. Derfor er det flere grunner til å mene at utdanning skal være et offentlig gode som alle skal ha tilgang til. Samtidig ser vi at utviklingen går i en helt annen retning, hvor utdanning har blitt mer som en vare som kan kjøpes og selges.

Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Hvilken rolle kan universitetene spille for å fremme kvinners rettigheter? Vi er veldig glad for å få besøk av Anne Hellum, professor ved Universitetet i Oslo, som skal dele sine refleksjoner og erfaringer med oss, fra både Norge og Zimbabwe.