Akademisk Lunsj: The Nightmare of the Yemeni Civil War

Akademisk Lunsj: The Nightmare of the Yemeni Civil War

Yemen, one of the Arab world's poorest countries, has been devastated by a war for the past three years. Since 2015, more than 8.600 people have been killed, 49.000 injured and 20 million people are in need of humanitarian assistance. Who is fighting whom, and what is the major causes and consequences of the conflict?

We have invited scholar and well-known writer, Dr. Abdo Al-Bahesh to shed some light on the situation. Dr. Abdo is from the Yemen Center for Studies and Researches in Sana`a, and currently works at the University of Oslo as part of the Scholars at Risk- program. Dr. Abdo will also share his personal story, explaining why he became a scholar at risk.

Lunch will be served from 12:00. Please remember to sign up. 

Time: Tuesday, December 12 from 12:00-13.00. 
Place: SAIH, Mariboes gate 8, 3. etg. 
Sign up: Please remember to sign up by sending an email to info@saih.no within December 11.

Academic Lunch is an informal debate forum for SAIH`s member organizations, partners, supporters and friends. Here we invite scholars to present their reflections on current issues related to higher education and academic freedom. 

Thomas Hylland Eriksen Sms Utdanning Mindre Fil

Flere saker:

Akademisk Lunsj med Sirianne Dahlum

Akademisk Lunsj med Sirianne Dahlum

Det er en utbredt oppfatning at en høyt utdannet befolkning vil presse frem demokratiske reformer i diktaturer. Denne antakelsen ligger blant annet til grunn for FN-resolusjonen «Education for Democracy» (2012), og for norsk bistandspolitikk (f.eks.uttrykt i Meld.St. nr.25 2012-2013). 

Akademisk Lunsj med Knut Kjeldstadli

Akademisk Lunsj med Knut Kjeldstadli

I en verden som stadig endres og preges av politisk uro, er utdanning en viktig forutsetning for å kunne mestre de utfordringene vi står overfor. Derfor er det flere grunner til å mene at utdanning skal være et offentlig gode som alle skal ha tilgang til. Samtidig ser vi at utviklingen går i en helt annen retning, hvor utdanning har blitt mer som en vare som kan kjøpes og selges.

Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Akademisk Lunsj med Anne Hellum

Hvilken rolle kan universitetene spille for å fremme kvinners rettigheter? Vi er veldig glad for å få besøk av Anne Hellum, professor ved Universitetet i Oslo, som skal dele sine refleksjoner og erfaringer med oss, fra både Norge og Zimbabwe.