Alvorlig menneskerettighetssituasjon i Colombia

Alvorlig menneskerettighetssituasjon i Colombia

SAIH og en rekke andre norske organisasjoner har sendt brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i forbindelse med den alvorlige situasjonen for menneskerettighetene i Colombia.

Til utenriksminister Ine Eriksen Søreide,

Colombiaforum ved de underskrevne organisasjonene ønsker å gratulere deg med utnevnelsen som utenriksminister. Vi ønsker deg lykke til i stillingen, og vi håper på godt samarbeid om Norges rolle og tilstedeværelse i Colombia.

Norge har spilt en svært viktig rolle i fredsforhandlingene i Colombia og fortsetter sin viktige støtte til freds- og forsoningsarbeidet i landet. Store fremsteg er gjort, men mye arbeid gjenstår. Vi i Colombiaforum erfarer en negativ utvikling innenfor menneskerettighetssituasjonen. Vi mottar stadig bekymringsmeldinger fra våre partnere og kontakter i Colombia om trusler mot og drap på menneskerettighetsforkjempere og lokale ledere. UNHCR sendte den 17. november ut en bekymringsmelding om 78 registrerte drap på aktivister i 2017.  Dette er en økning sammenlignet med foregående år. Ledere innen lokalsamfunn, LHBT-miljø, urfolk samt land- og miljøaktivister, kvinneforkjempere, bønder og afrocolombianere er særlig utsatt.

Særlig bekymringsverdig er det at de som har mandat til å trygge befolkningen har stått ansvarlige for flere av drapene. Den 8. oktober ble journalisten og urfolkskvinnen Efigenia Vásquez Astullido drept av det nasjonale antiopprørspolitiet ESMAD. Bakgrunnen for drapet var en pågående jordkonflikt. Samme måned ble syv bønder drept av det rettsmedisinere bekrefter er skudd fra politivåpen. De ble drept i forbindelse med en protestmarkering mot hærens ødeleggelse av kokaavlingene deres. En verifiseringskommisjon, bestående av nasjonale og internasjonale representanter som reiste til området for å etterforske hendelsene, ble hindret av politi som blant annet skjøt vådeskudd mot dem. President Santos har ved gjentatte anledninger og senest etter UNCHRs bekymringsmelding uttalt at han ikke ser noe systematikk i drapene på aktivister og sosiale ledere. Hendelser som disse, og altfor mange flere, er preget av manglende rettsforfølgelse og straffefrihet.

I hele oktober har organisasjoner mobilisert over hele landet, blant annet mot den manglende implementeringen av fredsavtalen. Implementeringen har gått tregt og staten har ikke oppfylt sitt fulle ansvar. Flere av de lovendringene som skulle komme på plass, gjennom en «fast-track-mekanisme» har ikke blitt gjennomført. Faren ved dette er at kongressen kan behandle fredsavtalens bestemmelser som anbefalinger og ikke som de forpliktelser de er. Det har oppstått et vakuum i territoriene FARC tidligere kontrollerte. FOKUS og LAG deltok den 13. - 16. november i en kommisjon for å se på to av disse områdene. De rapporterer om at det utspiller seg en maktkamp over territoriene, og at ulike bevæpnede grupper har inntatt disse områdene. Gruppene er delvis knyttet til geriljagruppene ELN eller EPL. I tillegg er det oppstått nye kriminelle grupper som driver med kokahandel. Det rapporteres også om paramilitære grupper som kontrollerer områder. Den 13. oktober i år utstedte Autodefensa Gaitanistas De Colombia et offentlig trusselbrev, kalt «Plan Pistola», mot folk fra venstresiden og alle meningsmotstandere. Hvis ikke de trakk seg fra det kommende valget ville de starte sine «militære aksjoner». Det er allerede utført flere drap på demobiliserte FARC-soldater og deres familier. Dette minner om utryddelsen av partiet Union Patriótica på 80-tallet da rundt 3.000 aktivister ble drept av paramilitære dødsskvadroner som til dels samarbeidet med landets sikkerhetsstyrker. Partiet ble opprettet i forbindelse med fredssamtaler med FARC-geriljaen. For å unngå at historien gjentar seg er det helt avgjørende at det legges press på den colombianske regjeringen for at drapene oppklares og at de ansvarlige straffeforfølges.

Budskapet fra colombiansk sivilsamfunn et år etter fredsavtalen er at de opplever at sikkerhetssituasjonen for menneskerettighetsforkjempere og samfunnsledere er blitt farligere. De oppfatter at Norge har et særlig ansvar i å bidra konstruktivt med løsninger slik at viktige institusjoner, som Agencia de Normalización y Reintegración, Oficina de Alto Comisionado por la Paz, Landbruksdepartementet og rettssystemet løser de komplekse oppgavene som  implementeringen av fredsavtalen innebærer.

Freden har ennå ikke inntatt territoriene i Colombia. Som delegasjonen i Havanna understreket flere ganger under forhandlingene er avtalen kun begynnelsen. Det virkelige arbeidet kommer etterpå. Det er derfor særlig viktig at Norge er sitt ansvar bevisst. Vi ber om at Norge:

- Bruker sin posisjon til å legge press på den colombianske regjeringen for å sikre en reell implementering av avtalen.
- Fremmer beskyttelse for menneskerettighetsforkjempere og andre samfunnsledere som lider under den økte sikkerhetstrusselen.
- Utarbeider en langsiktig strategi, i samarbeid med colombiansk og norsk sivilsamfunn, for arbeidet i Colombia i årene fremover – også i lys av foreslåtte bevilgninger til Colombia.

Vennlig hilsen

ColombiaforumDet norske menneskerettighetsfond, Latin-Amerikagruppene i Norge, Redd Barna, FOKUS, Peace Brigades International (observatør), Støttegruppen for Fred i Colombia, Røde Kors, Caritas Norge Magdalena Norway, Health and Human Rights Info,  Norsk folkehjelp,  Foro Tynset - Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia,  SAIH,  Regnskogsfondet,  KARIBU.

Se brevet i sin helhet her.

Les også: Drap på menneskerettighetsaktivister i Colombia


Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.