Skolens ansvar for homofob og transfob vold og mobbing

Skolens ansvar for homofob og transfob vold og mobbing

Vold og mobbing basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet er svært utbredt over hele verden - ikke minst i skolen. I samarbeid med blant annet SAIHs partner GALA, har UNESCO lansert en rapport som retter et stort ansvar mot utdanningssektoren. 

UN Free & Equal er  FNs satsing på likestilling for LHBT-personer, som fredag lanserte en ny kampanje med særlig fokus på utdanningssektorens ansvar. Sentralt i kampanjen er en nyere rapport fra UNESCO, «Out In The Open – Education secor responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression», som har blitt til blant annet gjennom et forskningssamarbeid med SAIHs partner GALA (Gay and Lesbian Memory in Action) i Sør-Afrika. Den retter seg særlig mot foreldre, lærere, skoler og myndigheter, og ser på hva man må gjøre for å få slutt på denne type vold.

Med intervjuer, spørreundersøkelser og annen data fra alle verdensdeler viser rapporten at risikoen for en LHBT-person å oppleve diskriminering og fordommer er høyere på skolen enn i hjemmet og lokalmiljøet. LHBT-elever opplever også betydelig oftere mobbing i skolen enn elever som ikke er lesbiske, homofile, bifile eller transkjønnete. Vold og mobbing i skolen påvirker LHBT-elevenes utdanning, jobbmuligheter og selvfølelse. De føler seg utrygge på skolen, og har økt sjanse for å skulke og slutte på skolen.

Liten kunnskap blant lærere

Rapporten understreker at utdanningssektoren har et stort ansvar for å tilrettelegge for et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever og studenter. Å innføre tiltak mot homofob og transfob vold er avgjørende for å sikre effektiv læring og retten til utdanning for alle – ikke minst for å nå bærekraftsmål nummer 4 om kvalitetsutdanning for alle.

Så langt har svært få land i verden etablert gode og omfattende nok tiltak innen utdanningssektoren for å bekjempe problemet. Samtidig har lærere liten kunnskap og skolering til både å støtte elever og studenter og å fange opp denne typen vold og mobbing blant ungdom.

Les mer om kampanjen her og les rapporten her.

Flere saker:

«Vi vet hva dere holder på med»

«Vi vet hva dere holder på med»

I Zambia er homofili straffbart med opptil 14 år i fengsel. Stephanie Roussouw i organisasjonen Transbantu forteller om en hverdag preget av trusler rettet mot organisasjonen og deres ansatte.

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

Styrker LHBT-rettigheter gjennom utdanning

- Her i Bolivia lever vi i en situasjon hvor vi ser mye hatkriminalitet, fysisk og psykologisk vold og selvmord. Denne kriminaliteten straffes ikke. Med støtten fra SAIH tar vi de første skrittene inn på universitetene for å bedre situasjonen for LHBT-personer, sier Alberto Moscoso Flor, leder for LHBT-organisasjon i Bolivia.