Norge gjest hos G20: Vil Erna lede an?

Norge gjest hos G20: Vil Erna lede an?

Sammen med det norske GCE-nettverket jobber SAIH for å få Norge til å oppfylle sin lederrolle innen utdanning globalt. Nå er verdens viktigste utdanningsfond nesten tomt. Vil Norge gå foran og love et skikkelig krafttak for utdanning?

Global Campaing for Education Norge er et nettverk av 16 organisasjoner, inkludert SAIH, som arbeider for å fremme utdanning for utvikling. I en ny kampanje og åpent brev retter det norske nettverket søkelyset mot verdens største utdanningsfond - Global Partnership for Education (GPE). 

Vi ber Erna Solberg om å bruke G20-møtet til å si høyt og tydelig at Norge vil gi det GPE ber om, nemlig å doble vår støtte til GPE i 2018-2020, og oppfordre andre land til å ta et lignende krafttak for utdanning. Les brevet nedenfor.

Vi har også klippet sammen en tale vi håper statsminister Erna Solberg vil holde når hun er gjest hos G20, verdens mektigste land, i juli. Spre denne filmen i sosiale medier og tvitre den til @erna_solberg! #ErnaLederAn

Åpent brev til Erna Solberg fra det norske GCE-nettverket

Kjære Erna Solberg,

Fremtiden til mer enn 800 millioner jenter og gutter står på spill. De risikerer å få en dårligere utdanning eller ingen utdanning i det hele tatt. Dette er fordi kassen til verdens største fond for grunnskoleutdanning er nesten tom. Særlig de mest marginaliserte barna vil rammes hardt.

 Fondet – det Globale Partnerskapet for Utdanning (GPE) – har bedt deg om å gi 375 millioner dollar i 2018-2020. I kroneverdi er det omtrent en dobling av det norske bidraget i inneværende periode.

 Hvis verden skal klare å oppfylle alles rett til utdanning, må alle rike land bruke 15 prosent av bistanden på utdanning. Det viser den norsk-startede kommisjonen for finansiering av utdanning. Norge gir 10 prosent. Norsk bistand øker hvert år, og en del av økningen bør fortsatt gå til utdanning.

 Du har gjort Norge ledende for at barn verden over skal få gå på skole. Det gir et stort ansvar. Vi ber deg vise verden at Norge leder an i å gi barn utdanning og en framtid ved å

  • bruke G20-toppmøtet til å love doblet norsk bidrag til GPE i neste treårsperiode, og oppfordre andre land til å ta et lignende krafttak for utdanning.
  • trappe opp Norges utdanningsbistand til 15 prosent av den totale bistanden innen 2020.

Norge gir også mange andre viktige bidrag til utdanning i verden, utover GPE. Særlig støtter Norge utdanning for barn og unge som er rammet av krig, konflikt og naturkatastrofer. Norge gir også verdifulle bidrag til det sivile samfunn i en tid der sivilsamfunns handlingsrom svekkes rundt om i verden. Vi ber om at økning til GPE og en økning til utdanning ikke går på bekostning av disse viktige bidragene.

Hvis ikke Norge leder an for de millionene av barn og unge som risikerer fremtiden, hvem skal da gjøre det? 

- GCE Norge, juni 2017

Flere saker:

Ny veileder skal beskytte høyere utdanning fra angrep

Ny veileder skal beskytte høyere utdanning fra angrep

Bare det siste halvannet året er det dokumentert 40 voldelige angrep på høyere utdanningsinstitusjoner, akademikere og studenter i 19 land. Som et resultat av en langsiktig satsing for å identifisere trusler mot høyere utdanning globalt, har GCPEA-nettverket utarbeidet en veileder som går til roten av problemene.

37 land vil beskytte utdanning fra angrep

37 land vil beskytte utdanning fra angrep

I dag støttet 37 land seg til "Safe Schools Declaration", en erklæring som inneholder forpliktelser til å beskytte utdanning fra angrep, blant annet ved å vedta nye internasjonale retningslinjer for å beskytte skoler og universiteter fra militær bruk i konfliktsituasjoner. SAIH har vært en sterk pådriver for å få dette til å skje.