"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

"Jeg har sett hvor viktig utdanning er"

Omar Andrés Gómez Orduz (31) er president i den nasjonale studentorganisasjonen ACEU i Colombia. Han ønsker å bidra til et fredeligere Colombia og mener lik tilgang til god utdanning er avgjørende for å få dette til.

Omars mål som president i ACEU, er å sikre alle unge like rettigheter og muligheter til å få seg en utdannelse. Han har selv sett hvor viktig dette er for framtida.

- Jeg kommer fra en arbeiderklassefamilie og et nabolag hvor mange unge ikke hadde tilgang til utdanning. Jeg har sett hvor viktig utdanning er for enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet, og ville engasjere meg for å sikre alle unge like muligheter.

Utdanning skaper endring

ACEU er en nasjonal studentorganisasjon, som jobber for universell, offentlig og gratis utdanning av god kvalitet for alle unge i Colombia. For ACEU er tilgang til utdanning en viktig nøkkel til å skape endring i samfunnet.

- Vi ønsker å bidra til en politisk løsning på den væpna konflikten i Colombia. Derfor kjemper vi for en utdanning som bidrar til fred, demokrati og sosial rettferdighet. Ett av våre mål er at forskning skal være til et gode for samfunnet - ikke en bestillingsvare for næringslivet.

Selv om bevisstgjøring av unge er et viktig mål i seg selv, legger Omar vekt på ACEU sitt bidrag til fredsprosessen, som ett av de tingene han er mest stolt av å ha oppnådd.

- Det jeg er mest stolt av er ikke noe vi i ACEU har oppnådd alene. Vi går nå mot en fredeligere tid i Colombia, som vi har gitt et bidrag til. Vi er stolte av at unge nå kan vokse opp i et fredeligere land, der flere har mulighet til å gå på skole og leve et liv uten frykt.

Les også: Vi går for utdanningen vi drømmer om.

endre verden til det bedre

SAIH og ACEU har kjent hverandre siden ACEU fikk Studentenes fredspris i 2005, mens et formelt samarbeid ble etablert i 2009. Omar forteller at samarbeidet med SAIH har bidratt til å styrke ACEU som organisasjon.

- Samarbeidet med SAIH har vært spesielt viktig de siste årene. Støtten fra norske studenter og akademikere har bidratt til å styrke ACEU som organisasjon og bidratt til mobiliseringen av flere unge. Men støtten vi får er ikke bare materiell. Gjennom tilstedeværelse på våre aktiviteter har SAIH også bidratt med nye perspektiver, for eksempel når det gjelder kjønn og likestilling.

Omar har følgende hilsen til norske studenter og akademikere som er engasjert i spørsmål knyttet til utvikling og høyere utdanning:

- For meg og for ACEU er internasjonal solidaritet viktig. Samarbeidet med SAIH har gjort det mulig for oss å styrke mobiliseringen av unge studenter, styrke ACEU sin organisatoriske kapasitet, og gitt oss tilgang til et nasjonalt og regionalt nettverk av organisasjoner som jobber for å nå de samme målene som oss. SAIH gjør et godt arbeid, og ved å engasjere seg eller bidra har du muligheten til å støtte organisasjoner som forsøker å endre verden til det bedre. 


Støtt kampen for utdanning - gi et bidrag. 

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.