Tusen takk for SAIH-tierne

Tusen takk for SAIH-tierne

Mens vi vandrer fritt rundt på campus, kan studere og ytre oss politisk om hva vi vil, er situasjonen ganske annerledes for utallige studenter i flere deler av verden. Dette vil SAIH gjøre noe med! I dag bidrar mer enn 200.000 studenter ved universiteter og høgskoler over hele Norge med SAIH-tiere.

Da SAIH ble opprettet i 1961 begynte også den frivillige ordningen hvor studenter ga en femmer av sin semesteravgift til SAIHs arbeid. I dag spør vi om litt mer, og hvert år velger mer enn 200.000 studenter ved universitet og høgskoler over hele landet å bidra. 

- SAIH-tierne er en lang og stolt tradisjon blant norske studenter og et viktig symbol på vår solidaritet med studenter i andre land.
Gjennom sitt frivillige bidrag med SAIH-tiere gjør norske studenter det mulig for SAIH å jobbe langsiktig med partnere i det globale sør og støtte dem i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, og til god utdanning, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Over 90 prosent av SAIHs midler går til SAIHs formål, mens under 10 prosent går til administrasjon og innsamling. Våre innsamlede midler går til våre prosjekter innen høyere utdanning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika, Swaziland og Myanmar, og til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge. Støtten er fortsatt frivillig, og sammen med andre tilskudd har SAIH et årlig budsjett på om lag 52 millioner kroner.

Hvordan fungerer ordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Tierordningen skal være frivillig. Dersom ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning, kan du få pengene refundert av SAIH. SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og § 16 i forskriftene).

Dette går SAIH-tierne til

Beathe Pressebilde

"SAIH-tierne er en lang og stolt tradisjon blant norske studenter og et viktig symbol på vår solidaritet med studenter i andre land", forteller Beathe Øgård, leder i SAIH.

SAIH samarbeider med 40 lokale partnere innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. Dette innebærer støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere. Les mer om SAIH i verden.

SAIH-tierne går også til SAIHs politiske påvirkningsarbeid. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk», som gir forfulgte studenter muligheten til å fullføre sin utdanning i Norge. Hvert år lager SAIH informative og effektive kampanjer som skaper overskrifter og debatt. Vi er også særlig kjent for våre kampanjer om kunnskap om global utvikling, Verdens Beste Nyheter og Radi-Aid. Les mer om SAIH i Norge.

- SAIH er svært takknemlige for støtten norske studenter viser til vårt arbeid. Dette gjør det mulig for oss å løfte saker om høyere utdanning og akademisk frihet høyere opp på agendaen, og jobbe mer målrettet og langsiktig fremover. Vi vet at høyere utdanning er under stadig angrep globalt og studenter i mange land blir sett på som en trussel mot autoritære regimer. Dette er noe vi arbeider med som del av vårt politiske påvirkningsarbeid, blant annet med å sikre en videreføring av Students at Risk-ordningen, forteller Øgård. 

Til våren lanserer SAIH en kampanje om temaet kommersialisering av høyere utdanning, som adresserer ulike pågående trender og viktigheten av at god høyere utdanning er tilgjengelig for alle, og ikke bare de få og privilegerte i samfunnet.

Bli med på laget!

SAIH har aktive lokallag med studentaktivister på elleve universiteter og høgskoler over hele landet. I disse dager arrangerer de stands i forbindelse med semesterstart hvor de takker studentene for SAIH-tierne. 

- Studenter som ønsker å få mer informasjon om SAIH, SAIH-tierne og vårt arbeid, eller ønsker å engasjere seg, oppfordres til å ta kontakt med dem direkte, sier Øgård.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i SAIH her.

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.