Massive studentstreiker i Colombia

Massive studentstreiker i Colombia

Studenter fra alle de offentlige universitetene i Colombia er ute i en pågående streik. Dette kommer som en reaksjon på det de mener er lang tids nedbygging av høyere utdanning i landet.  

Etter at regjeringen innførte en neoliberal modell for høyere utdanning i 1992 har statlig støtte til utdanning gått drastisk nedover. På grunn av dette har de måttet orientere seg mot mer markedsretting og privatisering av undervisning og forskning. Det har igjen ført til ekskludering av de fattigste studentene fra utdanningssystemet, blant annet fordi studieavgiftene har økt. Rektorene på samtlige universiteter mener det er snakk om en strukturell underfinansiering av høyere utdanningssektor.

Krever utdanning i stedet for våpen 

Studentbevegelsen har gitt en nasjonal uttalelse med 10 krav til regjeringen for å overkomme krisen. Misnøyen har økt etter at det ble kjent at regjeringen vil bruke 968 millioner dollar på militær opprusting, mot 645 millioner på utdanning, men bare i form av lån til studenter. Denne prioriteringen oppleves spesielt provoserende på grunn av de pågående fredsforhandlingene.  

Det har vært flere demonstrasjoner, og streiken pågår fortsatt i hele landet. Studentene sier de ikke kommer tilbake før regjeringen går i dialog for å øke offentlige midler til høyere utdanning. Lærerforeningen har besluttet å støtte studentene og går i 24 timers streik den 23. oktober. 

SAIHs partner er med 

Den nasjonale studentorganisasjonen ACEU, Asociacòn Colombiana de Estudiantes Universitarios er en av SAIHs partner i landet og har vært sterkt involvert i mobiliseringen. De jobber for universell, offentlig og gratis utdanning av god kvalitet for alle unge i Colombia. For ACEU er tilgang til utdanning en viktig nøkkel til å skape endring i samfunnet. Flere saker:

Hvordan Norge reddet Colombia?

Hvordan Norge reddet Colombia?

SAIH har gjennom sitt flerårige arbeid i Colombia sett hvordan colombiansk sivilsamfunn og grasrot kjemper hver eneste dag for å bygge et fredeligere samfunn.