Nyanser om norsk bistand til Zambia

Nyanser om norsk bistand til Zambia

Flere medier meldte nylig at den zambiske presidenten Edgar Lungu skal gå til innkjøp av et luksusfly til 400 millioner kroner. Dette vakte oppsikt ettersom Zambia er et av landene Norge har gitt mest bistand til.

Andreas Halse skriver i Aftenpostens Internrevisjonen at Norge må bruke bistandspenger annerledes. Som Halse anerkjenner er Zambia et av landene hvor programmet «Skatt for Utvikling» har hatt stor suksess, ved at landet har fått på plass et fungerende skatteregime for gruvedrift. Norsk bistand har dermed bidratt til at Zambia har økt sine skatteinntekter. Zambia er et land med stor fattigdom, og inntil nylig var høyere utdanning et privilegium for de med høy inntekt. SAIH har i flere år jobbet sammen med ZANEC, den nasjonale utdanningskoalisjonen bestående av en rekke organisasjoner for studenter, lærere og akademikere i Zambia. ZANEC og den zambiske studentorganisasjonen ZANASU lyktes i 2016 å få politisk gjennomslag for en ny stipend- og låneordning. Dette var en viktig seier fordi det ble mulig for studenter å søke om studielån for å finansiere utdannelsen sin, inkludert utgifter knyttet til bøker, kost og losji. Med andre ord har dette bidratt til å øke den reelle tilgangen til høyere utdanning i Zambia. Dette er eksempler på noen av de gode resultatene av norsk bistand.

Nyheten om luksusflyet illustrerer også at vi ikke kan ha et romantisert syn på at norsk bistand skal løse alle problemer. Men bistand kan være en viktig katalysator for å styrke aktører lokalt. Å styrke sivilsamfunnsaktører i Zambia vil være essensielt da det er de som utøver en nøkkelrolle i å holde sine politikere ansvarlige. De fungerer som vaktbikkje mot korrupsjon og uansvarlig forvaltning av statlige midler som skal komme hele befolkningen til gode. Zambiske studenter har de siste ukene demonstrert mot at pengene de skal få utbetalt fra myndighetene aldri kommer. Politiet har aksjonert voldelig mot protestene, og en kvinnelig student som ikke deltok i protestene døde, trolig kvalt av tåregass på rommet sitt.

Det er leit at regjeringen, i et år med et rekordstort bistandsbudsjett, velger å nedprioritere støtte til sivilsamfunn lokalt, når vi vet at handlingsrommet for ytrings- og forsamlingsfrihet innskrenkes verden over, også i Zambia. 

En kortere versjon av dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 25/10/18.

Flere saker:

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

Mot slutten for militærjuntaen i Myanmar

For noen uker siden ble jeg kontaktet av en sentral kilde i Myanmar som fortalte at europeiske diplomater (inkludert norske) har vurdert å støtte militærets planer om nyvalg for å stabilisere landet. Min informant var sjokkert over denne viljen til å legitimere regimet, selv om det unektelig er i tråd med den realpolitiske pragmatismen som har preget responsen etter kuppet i 2021.