Vil ha mer mangfold og verdighet

Vil ha mer mangfold og verdighet

Ny rapport avslører hvordan bistandskommunikasjon blir oppfattet i et utvalg afrikanske land.

Les rapporten HER.

I undersøkelsen Radi-Aid Research har mennesker fra samfunn som mottar bistand snakket om deres oppfatninger av bistandskampanjer og øvrig visuell kommunikasjon fra internasjonale NGOer og utviklingsorganisasjoner.

Undersøkelsen involverer 74 respondenter i 12 fokusgrupper i Etiopia, Ghana, Malawi, Sør-Afrika, Uganda og Zambia. De har diskutert bilder og reklamer fra Amnesty, Care, Cordaid, The Disasters Emergency Committee, Dubai Cares, Oxfam, Save the Children, Unicef og War Child.

Blant nøkkelfunnene er følgende:

  • Det finnes behov for at bistandskommunikasjon viser mer mangfold med tanke på alder og bakgrunn på menneskene som blir portrettert.
  • Respondentene erkjenner at bistandskommunikasjon er et komplekst felt uten én enkel løsning.
  • Det er viktig at bistandskommunikasjon ivaretar menneskers verdighet.
  • Flesteparten av de spurte mente bildene i reklamene presenterer situasjoner i Afrika på en korrekt måte.

Det tradisjonelle bildet av Afrika som et kontinent i nød gjør respondentene triste, og de etterspør et mer mangfoldig bilde av Afrika. Bistandskampanjer portretterer gjerne mørkhudede barn i nød, og flere av respondentene mener at disse historiene burde bli komplementert ved å vise barn med andre farger og bakgrunner, eller mørkhudede leger, professorer og bistandsarbeidere. De ønsker å se skildringer av mennesker som har interesse for og innflytelse over egen situasjon, og resultatene av prestasjonene deres.

– Hvorfor ikke forsøke å bygge opp håp og inspirasjon hos målgruppen, heller enn desperasjon? Respondentene i denne undersøkelsen er enige i sitt ønske om mer mangfoldige bilder av kontinentet deres, sier SAIH-leder Beathe Øgård.

– Flere av disse funnene er på linje med hva Radi-Aid-kampanjen har kommunisert siden 2012 – det typiske bildet NGOer viser av Afrika er ofte nedsettende og dehumaniserende, og menneskene som blir portrettert er mer enn disse bildene viser. Bistandskommunikasjon kan fortsatt bevege seg bort fra den ensidige fortellingen.

Rapportens hovedforfatter David Girling ved University of East Anglia sier: – Denne undersøkelsen er viktig fordi den gir mennesker i land som mottar bistand muligheten til å ytre sin mening om hva slags bilder som vanligvis brukes for å skildre kontinentet deres. I stedet for å stigmatisere fattigdom og fokusere på problemer håper vi at bistandsorganisasjoner også vil respondere ved å vise positive resultater av utviklingsprogrammer.   

Radi-Aid Research er et samarbeidsprosjekt mellom SAIH og The School of International Development ved University of East Anglia.

Les rapporten HER.

 

Flere saker: