Students at Risk sikret til 2021

Students at Risk sikret til 2021

Flertallet i utenrikskomiteen har besluttet å videreføre ordningen Students at Risk frem til 2021, før en ny evaluering gjennomføres. Dette er gledelige nyheter for forfulgte studenter verden over.

Her kan du lese flertallets merknad: https://www.stortinget.no/no/S...

Students at Risk gir studentaktivister som er blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement for menneskerettigheter og demokratiutvikling mulighet til å fullføre studiene sine i Norge. Hovedmålsettingen med ordningen er å styrke endringsaktører innen menneskerettighetsfeltet.

– ­­­Dette er en viktig anerkjennelse av ordningen, og en stor seier for forfulgte studentaktivister over hele verden, sier en strålende fornøyd SAIH-leder Beathe Øgård.

Ordningen ble etablert på initiativ fra SAIH og NSO, og hittil har det vært fire opptak av studenter som nå studerer ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

­Gir studenter en midlertidig trygg havn
– Studenter har ofte en sentral rolle i å kjempe frem demokratiske endringer, og av samme grunn er de ofte sårbare og utsatt i mindre demokratiske stater. Denne ordningen er en god måte for Norge å vise politisk aktive studenter at de ikke skal la seg true til taushet gjennom å gi de mulighet til å fullføre utdanningen sin og gi dem en midlertidig trygg havn, sier Øgård.

De siste årene har det vært en økning i antall angrep på høyere utdanning globalt. Mellom 2013 og 2017 har studenter og akademikere blitt angrepet i 52 land. Dette viser Global Coalition to Protect Education (GCPEA)s siste «Education Under Attack»-rapport. I tillegg har Scholars at Risk det siste året dokumentert 294 angrep i 47 land mot forskere, studenter, ansatte og utdanningsinstitusjoner. 

Les Free to think 2018 HER.

Disse tallene bygger opp under det store behovet som fortsatt finnes for Students at Risk-ordningen. Samtidig vet vi at mange angrep går under radaren og ikke blir dokumentert.

Gir mer forutsigbarhet
Våren 2017 kom en midtveisevaluering av ordningen som konkluderte med at ordningen fungerte godt og gir studentaktivistene et økt handlingsrom til å spre informasjon om situasjonen i hjemlandet samt å knytte kontakt med sivilsamfunn i Norge. På bakgrunn av dette har videreføringen av Students at Risk bred støtte og forankring fra høyere utdanningssektoren i Norge.

– Det er en økning av antall angrep på utdanning globalt, og vi ser at behovet for Students at Risk-ordningen er stort, blant annet gjennom den pågående situasjonen i Nicaragua hvor studenter blir forfulgt. Det er gledelig at utenrikskomiteens flertall tar dette på alvor, og gir ordningen mer forutsigbare rammer, avslutter Øgård. 

Flere saker:

Aktivisme under angrep

Aktivisme under angrep

Myndigheter tar stadig mer kreative verktøy i bruk for å stilne kritiske stemmer, viser ny rapport om studentaktivisme.