Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

Bruker utdanning og forskning i kampen for sosial rettferdighet

SAIHs partner Nomadesc i Colombia jobber med mennesker som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten i landet. – Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene våre har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning, sier Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen.

Til tross for fredsavtale, er den politiske konflikten i Colombia langt fra over. Det merker også menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc, som på mange måter jobber med det som er kjernen av den langvarige konflikten i landet.

- Vi ønsket å ledsage andre organisasjoner og å forstå årsakene til konflikten. Vi samlet fagfolk fra ulike deler av landet; folk med kunnskap om ulike temaer, universitetslærere som ønsket å engasjere seg mot krigen, og mot fordrivelsen av folk, forteller Berenice Celeita, leder for menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc i Colombia. 

Organisasjonen ble opprettet i 1999 av en gruppe menneskerettighetsforsvarere som ville bygge en interdisiplinær organisasjon som kunne støtte sosiale bevegelser i den colombianske konflikten, med utgangspunkt i utdanning og forskning. 

- Vi har siden slutten av 90-tallet vært dypt inne i prosessene med lokalsamfunnene og støttet og styrket organisasjoner og nettverk. Vi jobber mot årsakene til krigen, leter etter alternativer og utvikler strategier, sier Celeita.

Berenice Foran Tavla 1

Berenice Celeita, leder i menneskerettighetsorganisasjonen Nomadesc.

Utdanning og aksjonsforskning

Nomadesc bruker utdanning og aksjonsforskning som metode i sitt arbeid for menneskerettighetene. Organisasjonen arbeider med folk som på en eller annen måte er ofre for den politiske konflikten, og støtter dem i deres prosesser for at deres rettigheter oppfylles.

Nomadesc påpeker årsakene til konflikten er strukturelle; der det er ressurser som olje, vannkraft, mineraler, er det også konflikt.

Organisasjonen har gjennom 15 år uteksaminert 750 «diplomado»-studenter; lokalsamfunnsledere og menneskerettighetsforkjempere. I 2010 startet prosessen med å utrede og planlegge et eget, interkulturelt folkeuniversitet, for å heve kvaliteten på studietilbudet. 24 organisasjoner står bak, disse er alle lokalsamfunnsbaserte organisasjoner og sosiale bevegelser.

Nomadesc konsulterte lokalsamfunnene om hva de trenger for stå imot krigen, og for å bygge opp igjen de sosiale nettverkene krigen har ødelagt. Første kull studenter ble uteksaminert i 2017. Studentene som fikk plass måtte være anbefalt fra sine lokalsamfunn.

Nomadesc Cristian Alexis Mina

Det viktigste jeg har lært er hvordan man skaper samhold mellom ulike etniske samfunn, sier Cristian Alexis Mina Delgado (21), som har studert ved det interkulturelle folkeuniversitetet til Nomadesc.

Inspirert av Freire

Det interkulturelle folkeuniversitetet er inspirert av Paolo Freire. Det søker å transformere samfunnet gjennom utdanning, og gjennom en dialog mellom ulike kunnskapssystemer. Det anerkjenner at man må arbeide med alle i samfunnet; småbønder, afro-etterkommere, urfolk. I utredningsfasen reiste initiativtakerne rundt og gjorde studier, og diskuterte ideen om et universitet uten fysiske strukturer rundt. De etablerte også et akademisk råd, med representanter fra organisasjonene, valgt for å støtte driften av universitetet og å støtte studentene gjennom studiet.

Forskning er en viktig del av studiet. Alle studentene gjennomfører forskningsprosjekter i egne lokalsamfunn. Studentene deltar først på akademiske forelesninger i Cali, for så å reise ut og oppleve virkeligheten, det de har studert. De ser blant annet på hvordan de ulike lokalsamfunnene styres, etter ulike prinsipper for urfolk, afrocolombianere og småbønder. Det interkulturelle folkeuniversitetets syn på forskning er at studentene skal forske med mennesker, og ikke . Hva som er viktige forskningsspørsmål identifiseres i samarbeid med dem man forsker på, og studentene har ansvar for å dele forskningsresultatene sine med lokalsamfunnene.

​Internasjonal støtte er viktig

Berenice er en profilert menneskerettighetsforkjemper i Colombia, og både hun og organisasjonen Nomadesc mottar trusler på permanent basis. Berenice verdsetter samarbeidet med SAIH høyt.

- For Nomadesc gir samarbeidet med SAIH at både muligheten for ledsagelse av ofrene for konflikten og til å gjøre det som skjer i Colombia internasjonalt kjent. I tillegg får vi skaffet transport og mat til studentene ved Det interkulturelle folkeuniversitetet. To andre internasjonale donorer bidrar også til at universitetet har blitt virkelighet, forteller hun.

Berenice mener norske studenter og akademikere gjør rett i å engasjere seg i SAIH.

- SAIH er en viktig organisasjon gjennom måten å tenke og å koble og å uttrykke seg på. SAIH har klart å skape gode nettverk. Utdanning er et transformerende verktøy. I prosjektene har vi oppnådd at sektorer styrkes og myndiggjøres gjennom utdanning og forskning.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.