Menneskerettighetsforkjempere fengsles i Colombia

Menneskerettighetsforkjempere fengsles i Colombia

Blant dem er representanter fra SAIHs partnerorganisasjon PCN.

20. april arresterte colombianske myndigheter rundt 30 personer i det sørvestlige Colombia. Fellesnevneren for disse er at de alle er menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere. Blant dem er Sara Quiñones Valencia og hennes mor Tulia Maris Valencia. Begge blir anklaget for å være tilknyttet ELN (Ejército de Liberación Nacional – den nasjonale frigjøringsarmeen). Sara og Tulia Maris er begge aktivister i den afrocolombianske organisasjonen PCN – Proceso de Comunidades Negras, og har risikert livene sine for å kjempe for afrocolombianeres rettigheter.

Kriminalisering og fengsling av sosiale ledere er en kjent strategi i Latin-Amerika. I 2012 ble en annen PCN-aktivist, Felix Banguero, arrestert under lignende omstendigheter, mistenkt for å ha bånd til FARC. Banguero ble løslatt etter to år i fengsel, etter at det viste seg at det ikke fantes tilstrekkelige beviser for koblingen mellom ham og FARC. 

Sara var i Norge for to år siden, og møtte norske organisasjoner – blant andre SAIH – og Utenriksdepartementet. Anledningen var en reise rundt i Europa for å fremme afro-colombianeres rettigheter og kreve at de ble hørt i fredsforhandlingene med FARC. I møtene med forskjellige aktører her i Norge var et av temaene som ble tatt opp hvordan gerilja og væpnede grupper bedrev vold mot lokalbefolkning. Hun fortalte om hvordan det var å å leve i kryssilden mellom ulike væpnede grupper. Kontinuerlige drapstrusler førte til at Sara hadde da måttet flykte fra hjemmet sitt i Tumaco til Cali, sammen med sin mor, som nå også er fengslet.

Flere saker: