Kan studentene endre Nicaragua?

Kan studentene endre Nicaragua?

Den siste måneden har vært preget av protester møtt med politivold i et splittet land. Studentene har tatt til gatene for å kreve demokrati og ytringsfrihet. Vil de lykkes i å velte president Daniel Ortega?

Protestene motivert av planlagte pensjonskutt eskalerte raskt til en landsomfattende demonstrasjon mot et undertrykkende regime. Studentene er oppgitt over at Ortega holder jerngrep rundt makta etter over 11 år.

Studenter fra hele landet har tatt del i protestene. Studentene er ikke affiliert med en bestemt fløy eller organisasjon og det som samler  dem  er motstanden til Ortega. Flere studentbevegelser har forent seg i «Movimiento 19 de Abril» – 19. april-bevegelsen – og går i front for økt demokrati og ytringsfrihet. Det Ortega-støttede opprørspolitiet Juventud Sandinista, en autoritær gruppe spesialisert i å «holde ro og orden», har slått hardt ned på demonstrantene. Hittil rapporteres det om minst 76 drept, for det meste studenter. Mange er skadet og 43 personer skal være ‘forsvunnet’. Akutt nødhjelp til ofrene har blitt nektet av offentlige sykehus og medisinstudenter har bistått de skadde. Fengslede studenter blir nektet tilgang til dommer og advokat, samt kontakt med familie, det har også blitt rapportert om tilfeller av tortur og trakassering. Situasjonen er svært usikker, og nicaraguaneres rett til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og akademisk frihet er under sterkt press.

Allerede har studentene skapt historie. Ortega har vendt hælen til pensjonsreformen, ytret ønske om å stanse volden og åpnet for granskning av de dødelige protestene. En bred dialogprosess mellom regjeringen, studentene, sivilsamfunnet og privatsektor er igangsatt med den katolske kirke som mekler og vitne. Den interamerikanske menneskerettighetskommisjon (CIDH) har besøkt landet for å utføre konsultasjoner med lokalbefolkningen og kartlegge rettighetsbrudd og har blant annet avdekket langt flere drepte enn opprinnelig rapportert.

I dag meldes det om brudd i dialogsamtalene. Mange studenter er stadig forskanset i minst to universiteter i Managua og blir angrepet av politistyrker. Bondebevegelsen  støtter  studentene ved å sperre veier i hele landet, med stort økonomisk tap. I går ble det klart at blokkeringen av veiene gjøres permanent med formål om en  landsomfattende streik. Dette skaper frustrasjon blant lokalbefolkningen. Studentene krever nå presidentens avgang og at det planlagte valget for 2021 fremskyndes til i år og  en ny lov om overgang til demokrati.

Veien videre er høyst uklar. Det er usikkert om Ortega vil gå. Samtidig er det ingen partipolitiske figurer som kan samle støtten fra studentene om én presidentkandidat.

Det er viktig å observere utviklingen og gjøre Ortega klar over at det internasjonale samfunnet følger med. Norske myndigheter må uttale seg og appellere til nicaraguanske myndigheter for å følge opp CIDHs anbefalinger og kreve at vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres.

En versjon av denne teksten sto på trykk i Klassekampen 25. mai 2018.

Flere saker: