Feil: Ukjent youtube URL:

I år skal vi forske med Radi-Aid

I 2017 arrangerte vi Radi-Aid Awards for femte og siste gang.

De siste fem årene har SAIH sett at arbeidet vårt med Radi-Aid-prosjektet, som har som mål å bryte ned stereotypier i bistandskommunikasjon, har påvirket mange aktører innen bistandsbransjen til å løfte blikket fra stereotypiske skildringer av fattigdom og sult. Vi har fått bistandsorganisasjoner til å tenke seg om før de benytter seg av kjendiser i "hvit frelser"-rollen i innholdsproduksjonen deres, og vi har bidratt til en større offentlig debatt om saken.

– Det har blitt stadig vanskeligere å finne kandidater til Rusty Radiator-prisen, sier SAIH-leder Beathe Øgård om priskategorien som tar for seg de verste og mest stereotypiske bistandsreklamene.

– Flere bruker naturligvis disse slitne klisjeene fortsatt, men vi har sett en økning i bruken av mer nyanserte og positive reklamer. Vi føler at vi nå er et sted hvor prisutdelingen har gjort seg selv mer overflødig.

Dette betyr ikke at vi er ferdige med Radi-Aid. Etter å ha jobbet med Radi-Aid i flere år, og engasjert oss i hvordan vestlig media og bistandsorganisasjoner formidler vårt bilde av det globale sør, har vi ofte snakket om menneskene på bildene som blir brukt. Hva føler de om bistandskommunikasjon? Hva ville de sagt om hvordan afrikanske land blir presentert?

Denne høsten lanserer vi et forskningsprosjekt basert på fokusgrupper med bistandsmottakere i et utvalg afrikanske land. Målet er å finne ut hvordan bistandsmottakere selv føler om bildet av afrikanske land i internasjonale humanitære kampanjer, for eksempel fra Amnesty, CARE, UNICEF og Redd Barna. Hva slags problemstillinger ville de lagt vekt på om de selv styrte slike kampanjer, og hva slags bilder ville de brukt? Vi kaller dette prosjektet "Radi-Aid Research".

Rapporten blir lansert 30. november 2018.

Flere saker:

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning slik at de kan bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Vi står bak kampanjer som Radi-Aid og Students At Risk.

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

Har du økonomibakgrunn og brenner for internasjonalt utviklingssamarbeid? Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) søker kontroller/økonomirådgiver til vårt sekretariat i Oslo.

Lihkku beivvin!

Lihkku beivvin!

Læhkoeh saemien åålmehbiejjine - Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn - Lihkku sámiid álbmotbeivviin – gratulerer med samenes nasjonaldag!