Lihkku beivvin!

Lihkku beivvin!

Læhkoeh saemien åålmehbiejjine - Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn - Lihkku sámiid álbmotbeivviin – gratulerer med samenes nasjonaldag! 

Fortsatt en viktig markering 

Samefolkets dag markeres hvert år til minne om den 6. februar i 1917, da ble det første landsmøtet for samer holdt i Trondheim. Om lag hundre samer fra Norge og Sverige møttes for første gang i historien på tvers av landegrensene for å diskutere felles interesser og problemstillinger. For SAIH og våre partnere er kampen for urfolks rettigheter i ryggraden av vårt arbeid.

2019 er FNs år for urfolksspråk og er en viktig markering av statusen til disse språkene. Som en konsekvens av koloniseringsprosesser regnes mange urfolksspråk i dag for å være utrydningstruet. Alle de tre samiske språkene står på UNESCOs liste over truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. I Khrono i dag skriver SAIH-leder Beathe Øgård og Lill Tove Fredriksen ved Universitetet i Tromsø om hvordan språket er  «hjertet til tankenes hjem»  og beskriver de dyptliggende årsakene til hvorfor det er livsnødvendig å anerkjenne urfolks språk og rettigheter innenfor høyere utdanning verden over. 

Anerkjennelse av urfolksuniversiteter

Både i Norge og internasjonalt er anerkjennelse av urfolksuniversiteter en viktig sak for oss, og et redskap i det vi mener er en nødvendig avkoloniseringsprosess i akademia. Dette handler ikke om å endre vitenskapens prinsipper og metoder eller erstatte vestlig kunnskap, men om å anerkjenne og respektere at andre perspektiver og kunnskapssystemer har en verdi. 

En gledelig nyhet i høst var derfor da vår partner UAIIN i Colombia ble godkjent som offentlig urfolksuniversitet. Vi har allerede vært partnere med URRACAN i Nicaragua i mange år, også et urfolksuniversitet.  Sammen med representanter fra disse partnerne deltok vi nylig på World Indigenous Research and Education Conference (WIREC) sammen med studentdemokratiet på Samisk Høgskole som er medlemmer av SAIH i Norge. 

Educate yourself! 

Vil du bli enda mer opplyst om samenes historie i Norge? I dag er en gyllen anledning for å ta en lytt til radioserien «I Elsa Laulas fotspor», som er kalt opp etter den samiske foregangskvinnen som samlet samene i Trondheim for litt over 100 år siden. 

Flere saker:

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH søker kommunikasjonsrådgiver med teamlederansvar

SAIH er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til god utdanning slik at de kan bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Vi står bak kampanjer som Radi-Aid og Students At Risk.

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

SAIH søker kontroller / økonomirådgiver

Har du økonomibakgrunn og brenner for internasjonalt utviklingssamarbeid? Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) søker kontroller/økonomirådgiver til vårt sekretariat i Oslo.

Studenter, lærere og aktivister under angrep i Zimbabwe

Studenter, lærere og aktivister under angrep i Zimbabwe

De siste ukene har det daglig blitt meldt om kraftige militæraksjoner mot innbyggere i Zimbabwe. Etter at store demonstrasjoner brøt ut tidligere denne måneden, har både vanlige folk og aktivister blitt møtt med skyting, vold, arrestasjoner og tortur.