God internasjonal kvinnedag!

God internasjonal kvinnedag!

Kamp mot trakassering på campus, urfolkskvinner til makten og større inkludering av kvinner i studentbevegelsen er blant noe av det våre partnere gjør for kjønn og likestilling over hele verden. 

For SAIH og våre partnere er kampen for et likestilt samfunn en selvfølgelig del av vårt arbeid. Vi jobber for at flere skal få tilgang til høyere utdanning globalt, som også vil bety at flere kvinner kommer ut i arbeid og blir mer økonomisk og sosialt uavhengige. Gjennom arbeidet for å avkolonisere høyere utdanning innebærer dette også et mer mangfoldig akademia, hvor kvinner fra det globale sør tradisjonelt har vært sterkt underrepresenterte.

Katswe 2013 Fra Cd 7

Fra en aksjon mot seksuell trakassering på offentlig transport av Katswe sisterhood i Harare, 2017.

Mot trakassering på campus i Zimbabwe

Nylig ble det rapportert at 1 av 4 norske studenter har opplevd trakassering på campus (finn link her). Som verden ble klar over etter #metoo er dette et utbredt fenomen på universiteter og høgskoler over hele verden. Våre partnere i Katswe Sisterhood i Zimbabwe har satt dette temaet på agendaen og skolerer nå unge studenter i hvordan de kan kjempe mot slik trakassering. 

Urfolkskvinners samfunnsdeltagelse i Bolivia

I Bolivia jobber urfolksorganisasjonen CDIMA med å styrke urfolkskvinners rettigheter i folkegruppen Aymara i Andesfjellene. De har tradisjonelt hatt lite tilgang til å delta i det offentlige rom. Mange har behersket dårlig spansk og har vært kraftig marginaliserte i samfunnet.

- Da vi startet arbeidet i CDIMA hadde ikke kvinner muligheten til å delta i det offentlige rom. Nå er det mange kvinner som innehar viktige posisjoner på politisk nivå; i parlamentet, i kommunestyrene, i sivilsamfunnsorganisasjoner, som lokalsamfunnsledere, eller de er lærere eller jobber med opplæring. Over 80 ungdommer har fått tilgang til studiestipender, og mange av disse har nå viktige posisjoner i statsapparatet, forteller Alicia Canaviri Mallku, som selv har måttet kjempe en hard kamp for å få ta utdanning. Hun måtte slutte på skolen for måtte ta seg av en flokk med småsøsken, men hadde så lyst til å studere at hun leste på egenhånd og bestod opptaksprøven på det Katolske universitetet.


Presentasjon Kurs Cdima 2

Fra en workshop om likestilling i regi av CDIMA, Bolivia. 

Utdanning for likestilling i Nicaragua

URACCAN er et urfolksuniversitet i Nicaragua og har vært partnere med SAIH i over 20 år. De har etablert et eget «Centre for Studies and Information on Multiethnic Women». Her legger de vekt på den historisk ekskluderte og marginaliserte befolkningen, når det gjelder urfolk og afrokvinner, unge mødre, skeive, funksjonshemmede og kvinner som har overlevd vold. De jobber med å bruke forskning og utdanning for å oppfylle menneskerettigheter og inkludering av marginaliserte grupper.

Styrking av kvinnelige studentaktivister

Også innad i studentaktivistiske bevegelser både i Norge og internasjonalt kan det være tøft for kvinner i miljøer som ofte er mannsdominerte. Gjennom vårt utvekslingssamarbeid i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika, og gjennom arbeidet vårt med Student Activist Academy, styrker vi kvinnelig deltakelse og ledelse i studentorganisasjoner.

Les også i dagens Bistandsaktuelt om hvem som har inspirert kvinner i bistands-Norge, hvor SAIHs leder Beathe Øgård er intervjuet. 

Flere saker: