Skolerer ungdommer om fredsavtalen

Skolerer ungdommer om fredsavtalen

Med støtte fra SAIH underviser urfolksorganisasjonen CRIC ungdom om fredsavtalen og den politiske situasjonen i Colombia. 

CRIC er det regionale urfolksrådet i Cauca, og en av de største regionale urfolksorganisasjonene i landet. CRIC kjemper for beskyttelse av urfolkenes grunnlovfestede rettigheter, og har spilt en spesielt viktig rolle i arbeidet for urfolks rett til utdanning på eget språk og kulturelle perspektiv. SAIH støtter blant annet urfolksuniversitet UAIIN som er underlagt CRIC.

SAIH støtter også CRICs undervisning- og kursrekker for unge, hvor organisasjonsbygging og Colombias politiske system og situasjon står på agendaen.

Forebygger verving til geriljaen eller hæren

Ungdomslederne i CRIC reiser ofte på skolebesøk til ulike urfolksterritorierer i Cauca. Joaquin Gonzalez Palechor er leder for ungdomsprogrammet til CRIC, sammen med ungdomslederne Edson Hormiga og Yamileth Bolaños Calapsú har han reist til en ungdomsskole i Rio Blanco, for å holde en workshop om fredsavtalen og fredsprosessen i Colombia.

-Vi snakker om fredsavtalen så ungdommene ikke verver seg til verken geriljaen eller hæren. Fredsavtalen er en veldig viktig del av konteksten i landet og vi følger med på hva fredsavtalen kan bety for oss som urfolk og unge, forklarer Joaquin.

Fylket Cauca har vært svært rammet av den væpnede konflikten mellom FARC og regjeringen. I noen områder er konflikten lite synlig i dag, mange barn og unge kjenner derfor lite til ødeleggelsene krigen førte med seg. Til tross for at fredsavtalen er signert fortsetter konflikten flere steder i Cauca, og det er knyttet stor bekymring til at implementeringen av fredsavtalen går sakte og regjeringen ikke oppfyller sin del av avtalen.

Cric Foto 2

Joaquin Gonzalez Palechor er leder for ungdomsprogrammet til CRIC.

Skolering i rettigheter

Målet med kapasitetsbyggingsprogrammet er også at ungdommen skal bli kjent med CRIC og organisasjonens betydning for urfolkssamfunnet. En dag vil det være ungdommenes tur til å ta over organisasjonen. Joaquin forteller at de derfor underviser ungdommene i CRICs prinsipper og kampplattform.

-Vi må styrke kapasiteten vår både politisk og åndelig for å kunne bidra til organisasjonen vår på en god måte, forteller Joaquin.

I begrepet ‘åndelig’ legger Joaquín vekt på å styrke ungdommenes kjennskap til forfedrenes arv, kunnskap om planter i naturen som kan brukes i tradisjonell medisin og kulturell arv og språk. Innflytelsen fra den vestlige verden, gjennom kolonisering og senere teknologien, har gjort at mange unge har sluttet å praktisere ritualer som er viktige for urfolkssamfunnene. For eksempel ofring av planter, frukt og annet til moder jord, kunne leve i harmoni med naturen, eller å be forfedrene om «tillatelse» om å reise inn i territoriet.

Beskytter urfolksområder

I kampplattformen står det blant annet at de skal ta tilbake jorda som tilhører urfolket, og forsvare og beskytte sine historiske territorier i harmoni og balanse med moder jord. Det står også at de ikke skal måtte behøve å betale leie for sin egen jord. Videre står det at de skal forsvare historien, språket og tradisjonen til urfolk, og at det skal utdannes flere urfolkslærere. De skal også styrke urfolksområdene og egen styring, samt gjøre urfolkslovgivningen kjent og kjempe for dens implementering.

-Vi lærer ungdommene hva våre egne og spesifikke rettigheter som urfolk er og hva slags ulike juridiske virkemidler de kan bruke for å kreve sine rettigheter fra staten og sine urfolksautoriteter.

Urfolkenes rett til eget territorium, bevaring av kultur og språk, selvbestemmelse og fri konsultasjon er stadig svekket av manglende anerkjennelse fra myndighetene.  Ifølge den colombianske NGO Somos Defensores, ble 155 menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere drept i 2018. 24 av dem var urfolksledere. Dette er en dobling fra 2017. Mange av dem som ble drept, var ledere som kjempet for å beskytte naturen og territoriene til urfolkssamfunnene. Det er 102 ulike urfolksgrupper i Colombia som til sammen utgjør 3,43 prosent av den totale colombianske befolkningen.

Flere saker:

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Kriminaliseringen av studentaktivisme i Colombia

Gjennom historien har modige mennesker tatt kampen for å redusere ulikheter i samfunnet, demokratisere land, forsvare miljøet og bekjempe undertrykkelse. Studenter har alltid gått i front, til tross for at de ofte blir utsatt for angrep av myndighetene.

Vær sterk, Colombia!*

Vær sterk, Colombia!*

Søndag ble flere personer knyttet til urfolksorganisasjonen CRIC, som SAIH samarbeider med, skutt. 8 er skadd og på sykehus.

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

Fellesuttalelse om den voldelige situasjonen i Colombia

SAIH og andre norske organisasjoner i Colombiaforum, er dypt bekymret for utviklingen i Colombia. Det internasjonale samfunnet kan og bør gjøre mer for å stoppe det som nå foregår. Her er våre felles krav til den norske regjeringen.