Nytt samarbeid i Myanmar!

Nytt samarbeid i Myanmar!

Myanmar er SAIHs nyeste samarbeidsland. Nå inngår vi to nye avtaler som støtter etniske gruppers rett til høyere utdanning.

Etnisk dominans i utdanningen 

SIAH har inngått samarbeid med Naushawng Development Institute og Humanity Institute i delstaten Kachin i Myanmar, et av verdens etnisk mest mangfoldige land. Siden uavhengighet fra Britene i 1948 har det vært konstant borgerkrig et sted i landet. Krigene skyldes i stor grad uenighet om selvstyre i de ulike etniske delstatene. Den største etniske gruppen er burmanere som utgjør om lag 68 prosent av befolkningen. Utdanning har vært, og er, dominert av burmansk språk, kultur, religion og tradisjon. Først i den senere tid er det åpnet opp for noe morsmålsundervisning på grunnskolenivå. 

Utfordrende utdanningssituasjon

Utdanningssituasjonen i Myanmar er utfordrende. Fra å være et land kjent for sin gode utdanning, må Myanmar nå igjen bygge opp et system som sikrer god utdanning til alle. Dette krever økte investeringer. Etter 50 år med isolasjon trenger Myanmars høyrere utdanningsinstitusjoner bedre infrastruktur, utvikling av læreplaner, forskning og bedre lærekrefter.

Obligatorisk utdanning varer i 5 år, fra du er 5 til du er 9 år. De aller fleste går lengre på skolen og det har vært en positiv utvikling de senere år med flere barn på som begynner og fullfører til og med ungdomsskolen. Likevel er det fremdeles om lag 100 000 barn og opp mot 1 000 000 unge voksne som ikke går på skole i Myanmar. Om lag 16 % deltar i høyrere utdanning, tilsvarende tall for Norge er 70 %. (Unesco).

Ksas Students

Studenter fra Kachinland School of Arts and Sciences. Foto: KSAS

Former fremtiden 

I 2017 var det 170 høyere utdanningsinstitusjoner under 13 ulike ministre i Myanmar. Brorparten av disse ligger i Yangon eller Mandalay – altså utenfor de etniske delstatene. Naushawng Development Institute (NDI) ble etablert i 2009. Instituttet tilbyr utdanning på videregående- og universitetsnivå og kortere kurs. De har også et forsknings- og utviklingssenter. NDIs motto er «Form fremtiden – invester i utdanning». Humanity Institute har en underavdeling som heter Katchinland School of Arts and Science (KSAS). Det er denne delen av organisasjonen SAIH støtter. KSAS tilbyr også utdanning på videregående- og universitetsnivå. KSAS utvikler også læremateriell om Kachin kultur og historie. Begge instituttene vil gi unge større mulighet til å ta høyere utdanning. De vil utvikle læreplaner og utdanningsmateriell som øker forståelsen for Kachin kultur, tradisjon og språk. 

Flere saker: