Vil du sitte i SAIHs kampanjeutvalg for kampanjen i 2020?

Vil du sitte i SAIHs kampanjeutvalg for kampanjen i 2020?

Vil du bidra inn i neste års politiske kampanje, hvor utdanning er middel for å bekjempe diskriminering av lhbt-personer?

Lokallagsaktivister og medlemsorganisasjoner av SAIH, i tillegg til andre spesielt interesserte inviteres til å søke om å sitte i SAIHs kampanjeutvalg for perioden 2019-2020. Politisk tema for kampanjen valgt av årsmøtet 2019 er diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk-utdanning som løsning. 

Utvalget har gjennom høsten 2019 og våren 2020 hovedansvaret for den politiske og visuelle utformingen av kampanjen. Vi skal fastsette politiske målsetninger og arbeide for at disse oppnås, vi skal utarbeide kampanjemateriell og koordinere selve gjennomføringen av kampanjeuka som vil være i mars 2020.

Hvor ofte møtes man?

Utvalget vil møtes rundt 2-3 ganger i måneden ganger i måneden, og hver uke i den siste tiden før kampanjen. I tillegg vil det forventes at den enkelte kan påta seg arbeidsoppgaver mellom møtene. Antall møter og hvor mye arbeid det vil bli mellom møtene vil variere gjennom året. Kampanjemøtene vil avholdes på SAIHs kontor i Oslo. 

Hva kreves av deg?

Det er en fordel om du har tidligere erfaring med kampanjearbeid eller politisk påvirkningsarbeid. Også de som har et stort engasjement for akademisk frihet og internasjonal studentsolidaritet og/eller har en faglig bakgrunn innen temaet menneskerettigheter og lhbt er velkomne til å søke. Personer utenfor Oslo-området oppfordres til å søke, men bør da inkludere i sitt motivasjonsbrev noen tanker om hvordan de ser for seg den praktiske gjennomføringen og om hva de ønsker å bidra med inn i kampanjeutvalget.

Send inn ditt motivasjonsbrev

Dersom du synes dette høres ut som noe for deg kan du sende ditt motivasjonsbrev til politisk rådgiver Stian Antonsen innen tirsdag 18.juni.

Motivasjonsbrevet skal inneholde litt info om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du ønsker å sitte i kampanjeutvalget og om hva du kan bidra med. Lengde: ca. ½- 1 side. Kampanjeutvalget skal nedsettes av styret på styremøte 20.juni.

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med politisk rådgiver Stian Antonsen på 

stian.antonsen@saih.no


Flere saker: