Vintersamling 2020

Vintersamling 2020

SAIH ønsker velkommen til årets vintersamling, 21. – 23. februar på Utøya. Påmeldingsfrist 10. februar. 

*English below*

Du finner påmeldingsskjema, her. Endelig frist for å melde seg på er 10. februar.

SAIHs vintersamling er en av våre årlige nasjonale samlinger som er åpen for lokallagsaktivister, studentdemokratier, akademikerorganisasjoner og øvrige medlemmer av SAIH. Det blir en god blanding av faglige seminarer, kreative workshops og sosialt samvær. Vi gleder oss til å se alle sammen - nye og kjente ansikter. Husk å spørre din lokallagsleder eller medlemsorganisasjon før påmelding, grunnet begrenset antall plasser. 

Vi har et spennende program med fokus på tema som avkolonisering, forberedelser til årets Årsmøte 2020, samt vårens politiske kampanje om diskriminering av personer i høyere utdanning basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk.   

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med informasjonskomiteen på epost: ik.saih@gmail.com. Praktisk informasjon vil bli sendt til alle påmeldte på epost, nærmere avreise.

Det finnes dessverre ikke veldig gode muligheter for kollektivtransport til og fra Utøya, noe som betyr at deltakerne blir nødt til å følge planen for felles transport. Det vil bli satt opp buss fra Oslo fredag ettermiddag og buss tilbake til Oslo søndag formiddag. SAIH vil kun ha tilgang på begrenset bruk av båt til og fra øya på lørdag. Det vil bli lagt opp til mulighet for å se øya og få omvisning for de som ønsker, men det vil også være mulig å la være. 

Vennligst merk at påmeldingen til høstsamlingen er bindende. Dersom du er hindret fra å delta oppfordres du til å ta kontakt med oss så snart som mulig. Merk også at du er ansvarlig for dine utgifter knyttet til samlingen dersom du ikke møter opp og ikke kan vise til gyldig legeerklæring eller lignende. 

Vi gleder oss til å se deg i februar! Vennlig hilsen Arbeidsutvalget og Informasjonskomiteen, Ved Sunniva, Rebekka, Marte, Roya, Sveinung, Synnøve og Laura.


Winter Gathering 2019

Welcome to SAIH’s Winter Gathering 2019, at Utøya. 

To participate, please register here. The deadline for registration is February 10.

SAIHs Winter Gathering is one of our annual national gatherings open for the local chapters, Student democracies, academic organizations and other members of SAIH. Here you will experience a great mixture of seminars, creative workshops and social events. We are looking forward to see everyone – both new and familiar faces. Remember to check with your local chapter president or member organization before signing up, due to a restriction in number of participants. 

We have an exciting program lined up, focusing on decolonization, the Annual Meeting 2020 and our upcoming political campaign about discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity and expression in higher education.

If you have any questions, please contact the information committee by email: ik.saih@gmail.com. Practical information will be shared with all participants by email, closer to departure.  

Signing up for the Fall Gathering is binding. If you are prevented from participating, please notify us as soon as possible. Please note that you will be held responsible for any expenses in relation to your participation, if you don't attend and fail to provide a valid medical certificate or similar. 

We are looking forward to seeing you in February! 

Best regards from the Executive Committee and the Information Committee, Sunniva, Marte, Rebekka, Roya, Sveinung, Synnøve and Laura. 

Flere saker:

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter er utsatt for angrep globalt

Studenter spiller en viktig rolle som forsvarere av menneskerettighetene. Men i skyggen av covid-19 har mange myndigheter skrenket inn for ytringsfrihet og demokrati.