Ny kampanje: Domino-effekten

Ny kampanje: Domino-effekten

Hva skjer når kunnskap blir forbudt? Ny kampanje fra SAIH setter fokus på den globale anti-gender bevegelsen og angrepene på akademisk frihet.

I Ungarn er kjønnsstudier nedlagt av regjeringen og i Polen skal et lovforslag om å fjerne seksualitetsundervisning i skolen behandles. I Brasil skal skolene «renses» for «kjønnsideologi» og amerikanske evangelistiske bevegelser lobber mot avkriminalisering av homofili og seksualitetsundervisning i flere afrikanske land.

I lang tid har kampen for likestilling og skeives rettigheter hatt vind i seilene. Men nå jobber en global bevegelse med å snu denne vinden.
kjønnsstudier bare en begynnelse?

Kjernen i akademisk frihet er at man skal kunne skrive og ytre seg fritt, også om det som går mot statens politikk. Denne friheten er nå truet i en rekke land, og derfor roper vi et varsku, sier Høiskar.

Det skal være mulig å ytre seg kritisk innenfor alle fagfelt, uten bekymring for hets, vold og sanksjoner. I tillegg representerer truslene mot kjønnsforskning en større trussel mot den akademiske friheten.

- Vi ser en utvikling i mange land hvor staten blir mer autoritær og hvor rommet for sivilsamfunn og kritiske røster blir mindre. Dersom stater går inn for å svekke kjønnsstudier åpnes døren for at også andre fagfelt som oppleves kritiske av myndighetene knebles, sier leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar.

- Kjernen i akademisk frihet er at man skal kunne skrive og ytre seg fritt, også om det som går mot statens politikk. Denne friheten er nå truet i en rekke land, og derfor roper vi et varsku, sier Høiskar.

Utsnitt Rapportforside

Ny rapport: «Un/knowing & un/doing sexuality & gender diversity»

Tirsdag 10. mars lanserte SAIH og NSO rapporten «Un/knowing & un/doing sexuality & gender diversity». I rapporten ser forfatter Haley McEwen fra University of the Witwatersrand på fremveksten av anti-gender-bevegelsene i Polen, Ungarn, Brasil og Sør-Afrika. Rapporten avdekker urovekkende tendenser hvor nye og gamle konservative krefter finner sammen på tvers av ellers tydelige skillelinjer i sin motstand mot likestilling og skeives rettigheter. Les hele rapporten, her.

Lån boken «Gender Trouble»

Gender Trouble Butler Bokforside

I stedet for en underskriftskampanje så ønsker vi at så mange som mulig skal låne boka «Gender Trouble» av Judith Butler på sitt universitetsbibliotek eller lokale bibliotek. Forfatteren Butler er et eksempel på en kjønnsforsker som har møtt mye hets og motstand for sin forskning. Vi håper du vil låne boka og dermed bidra til å skape oppmerksomhet rundt at forskning på kjønn og seksualitet er under press, og at vi må hegne om den akademiske friheten.

Flere saker:

SAIH på PRIDE

SAIH på PRIDE

SAIH deltar i årets Pride-parade, og får besøk av samarbeidspartnere fra Sør-Afrika.

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, skriver Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH og Marte Øien, leder i NSO til Dagbladet.