Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Skeives rettigheter: Framskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet, skriver Sunniva Folgen Høiskar, leder i SAIH og Marte Øien, leder i NSO til Dagbladet.

En forkortet versjon av denne saken var publisert i Dagbladet, 11. mars.

I Ungarn er kjønnsstudier nedlagt av regjeringen og i Polen behandles et lovforslag om å fjerne seksualitetsundervisning i skolen. I Brasil «renses» skolene for «kjønnsideologi» og amerikanske evangelistiske bevegelser lobber mot skeives rettigheter og seksualitetsundervisning i afrikanske land. Vi er bekymret over disse angrepene mot akademisk frihet og skeives rettigheter.

Rapportforside Kant

Rapporten "Un/knowing and un/doing sexuality and gender diversity" er skrevet av Haley McEwen, på vegne av SAIH og NSO. Les hele rapporten, her.

ny rapport om "anti-gender" bevegelser: avdekker urovekkende funn

10.mars lanserte Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) rapporten «Un/knowing and un/doing sexuality and gender diversity: The global anti-gender movement against SOGIE rights and academic freedom» for å rette søkelyset mot disse angrepene. «Anti-gender»-bevegelsen ser skeives og kvinners rettigheter som en farlig kjønnsideologi som truer den tradisjonelle familien og nasjonale verdier. I rapporten ser forfatter Haley McEwen på fremveksten av bevegelsene i Polen, Ungarn, Brasil og Sør-Afrika. Rapporten avdekker hvordan konservative krefter globalt finner sammen på tvers av skillelinjer i arbeidet mot like rettigheter - og for å hindre forskning og undervisning om kjønn og seksualitet

fremskrittene trues

Muligheten til å være seg selv er ikke selvsagt for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Heldigvis har ordskifte, lovverk og holdninger til skeives rettigheter og likestilling gått syvmilssteg fremover globalt. Det har ikke skjedd av seg selv. Med kvinnebevegelsen og den skeive bevegelsen, har akademia bidratt til utviklingen. Gjennom forskning, debatt og aktivisme har normer blitt utfordret, rettigheter vunnet, rom åpnet for diskusjon og flere stemmer kommet til orde. De fremskrittene trues.

nå er det kjønnsforskning - hva blir det neste?

Nå er kjønnsforskning under press - hvilket felt er det neste som truer familie, tradisjonelle verdier og nasjonen?

Høyere utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å sikre et åpent og inkluderende akademia, og verne om den akademiske friheten til å jobbe med spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet. Vi forventer at de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge arbeider mot diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet og –uttrykk på egne institusjoner, og stiller de samme forventningene til samarbeidsinstitusjoner. Allerede ved Norges grenser er det farlig å være åpent homofil (Russland) og det å være kjønnsforsker oppleves ikke som trygt lengre (Sverige). Angrepene skjer i land Norge har tette diplomatiske bånd til, og vi kan ikke overse det.

Et angrep på den akademiske friheten til de som forsker på og studerer kjønn og seksualitet angriper alles akademiske frihet. Nå er kjønnsforskning under press - hvilket felt er det neste som truer familie, tradisjonelle verdier og nasjonen? Historie? Klima? Medisin? Vi må verne om den akademiske friheten, og stå opp mot tilbakeslaget. Norge er ikke immun mot anti-gender-bevegelsen, og vi kan ikke overse det som skjer i land vi har tette forhold til. SAIH og NSO forventer at utenriksminister Ine Eriksen Søreide er en tydelig forkjemper for akademisk frihet og LHBT+ rettigheter internasjonalt.

Flere saker:

SAIH på PRIDE

SAIH på PRIDE

SAIH deltar i årets Pride-parade, og får besøk av samarbeidspartnere fra Sør-Afrika.

Ny kampanje: Domino-effekten

Ny kampanje: Domino-effekten

Hva skjer når kunnskap blir forbudt? Ny kampanje fra SAIH setter fokus på den globale anti-gender bevegelsen og angrepene på akademisk frihet.