VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

VERDENS BESTE NYHETER I SKOLEN

Vil du hjelpe oss å lage et undervisningsopplegg som du selv vil bruke? Verdens Beste Nyheter skal utvikle undervisningsmateriell som skal lanseres høstsemesteret 2020.

Vi søker nå etter personer med undervisnings- og/eller lærerbakgrunn til en fokusgruppe.

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive nyheter om internasjonal utvikling, og bærekraftsmålene. Vi ønsker å fremme en aktuell og nyansert forståelse av verden, og vi setter fokus på positive nyheter som ofte ikke når det tradisjonelle nyhetsbilde. Vi tror at nyansert kunnskap skaper håp, og at håp skaper motivasjon for handling. Verdens Beste Nyheter er inspirert av den danske informasjonskampanjen med samme navn, og i Norge er kampanjen et samarbeidsprosjekt mellom Spire, Changemaker og SAIH. Du kan lese mer om kampanjen her.

Vi ønsker å lage et undervisningsmateriell som gir kunnskap om framskrittene og positiv utvikling som finner sted, og som engasjerer til troen på samfunnsendring.

Fokusgruppenes oppgaver vil bestå av å gi faglig tilbakemeldinger og råd til to utkast. Tidsperioden vil være fra 29.april – 3.juni.

Materiellet vil rette seg mot elever i 10.trinn, Vg1 og Vg2, og gå under fagene norsk og samfunnsfag. Det vil bestå av rundt fem oppgaver på totalt rundt fem-seks sider. Oppgavene vil inkludere lærerveiledning, framgangsmåte, kompetansemål og eksterne ressurser. Vi ønsker spesielt tilbakemelding på materiellets brukervennlighet, relevans og kvalitet.

Du vil gi tilbakemeldinger og faglig rådgivning i to runder, og forventet arbeidsmengde er rundt 5 timer. Arbeidsperioden vil etter planen være mellom 29.april-13.mai (første runde), og deretter 27.mai-3.juni (andre runde). Det kan foregå små endringer i datoer, og det er nødvendig at du kan være noe fleksibel med disse datoene.

Kampanjen drives i all hovedsak av frivillige som arbeider hele året. Vi har dessverre ikke mulighet til å gi lønn, men et symbolsk honorar på 1000 kr for arbeidet.

Høres dette interessant ut?

Send en kort mail til prosjektleder Marthe Jæger Tangen på marthe.tangen@saih.noinnen 26.april hvor du forteller om deg selv, din bakgrunn og hvorfor du ønsker å være med i fokusgruppa.

Spørsmål eller annet kan rettes til samme person.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Flere saker:

Vi søker foredragsholdere

Vi søker foredragsholdere

I perioden 16. -27. oktober skal SAIH og Operasjon Dagsverk holde hundrevis av foredrag over hele landet. Har du lyst til å bidra?

HØSTSAMLING 2023

HØSTSAMLING 2023

22.-24. september er det tid for et av høstens høydepunkter, nemlig SAIHs Høstsamling! Velkommen til en helg fylt med faglig innhold, politisk skolering og mye moro. Frist for påmelding er søndag 10. september.